Bản mẫu:PVCC-Ấn Độ-CWMG

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản trước năm 1923. Nó cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 60 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn, bao gồm Ấn Độ là quốc gia nguồn, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, tức sáu mươi năm sau khi Gandhi mất, theo s. 22, Luật Bản quyền năm 1957 của Ấn Độ. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-cũ-60-1923.