Bản mẫu:PVCC-1996

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày 1 tháng 1 năm 1996 (đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998), và chưa bao giờ được xuất bản ở Hoa Kỳ trước ngày đó. Tác phẩm này có thể vẫn còn bản quyền ở các quốc gia khác.

 


Symbol comment vote.svg Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-1996 hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-1996.

Xin hãy dùng {{Pd/1996|năm tác giả chết}} để tự động cập nhật bản mẫu và cung cấp thêm tham số năm tác giả chết, hoặc {{PD-anon-1996|năm công bố}} cho các tác phẩm vô danh và bí danh.