Bản mẫu:PVCC-1996

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành lần đầu tiên ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ (và không được phát hành ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày) nó được phát hành lần đầu tiên trước 1989 mà không tuân thủ các thủ tục bản quyền của Hoa Kỳ (gia hạn và/hoặc thông báo bản quyền) nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày URAA (1 tháng 1 năm 1996 đối với đa số quốc gia, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998).

 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-1996 hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-1996.

Xin hãy dùng {{PVCC/1996|năm tác giả chết}} để tự động cập nhật bản mẫu và cung cấp thêm tham số năm tác giả chết, hoặc {{PVCC-vô danh-1996|năm công bố}} cho các tác phẩm vô danh và bí danh.