Bản mẫu:PVCC-Afghanistan

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó được tạo ra lần đầu tiên ở Afghanistan khi nước này chưa có luật bản quyền. Ngoài ra, bất kỳ bản quyền tiềm năng nào ở Afghanistan cũng không chịu sự ràng buộc ở Hoa Kỳ, theo Circ. 38a của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-Afghanistan hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-Afghanistan