Bản mẫu:PVCC-CP Anh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì nó được tạo ra bởi một cơ quan công cộng của Hoàng gia Anh và được xuất bản với mục đích thương mại trước năm 1973.

Xem Bản quyền Hoàng gia đối với các tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền Hoàng gia đối với các tác phẩm phi nghệ thuậtDanh sách các cơ quan công cộng của Hoàng gia Anh.

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-CP Anh.