Bản mẫu:PVCC-CP Anh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì nó được tạo ra bởi một cơ quan công cộng của Hoàng gia Anh và được xuất bản với mục đích thương mại trước năm 1970.

Xem Bản quyền Hoàng gia đối với các tác phẩm nghệ thuật, Bản quyền Hoàng gia đối với các tác phẩm phi nghệ thuậtDanh sách các cơ quan công cộng của Hoàng gia Anh. |Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government).svg

Symbol comment vote.svg Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-CP Anh.