Bản mẫu:PVCC-CP Hoa Kỳ-VOA

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó là tác phẩm của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, cơ quan phát thanh và truyền hình đối ngoại chính thức của chính quyền liên bang Hoa Kỳ.

Tài liệu bản mẫu[tạo]