Bước tới nội dung

Bản mẫu:PVCC-CP Thụy Điển

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Tác phẩm này không có bản quyền và thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì nó là tác phẩm của Chính phủ Thụy Điển và là:

  1. Luật và quy định khác,
  2. Quyết định của cơ quan công quyền,
  3. Báo cáo của cơ quan công quyền Thụy Điển,
  4. Bản dịch chính thức của các văn bản trên.

Lưu ý rằng Luật Bản quyền Thụy Điển vẫn áp dụng đối với các đối tượng sau, có thể là một phần của các tác phẩm chính phủ:
  1. bản đồ,
  2. tác phẩm đồ họa, hội họa, điêu khắc,
  3. tác phẩm âm nhạc, hoặc
  4. thơ ca.


Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Tác gia-PVCC-CP Thụy Điển hoặc Thể loại:PVCC-CP Thụy Điển.