Bản mẫu:PVCC-CP Triều Tiên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng bởi vì nó không được bảo hộ bản quyền theo Điều 12 Luật Bản quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Điều 12 (Loại trừ)
Các tài liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, thông tin thời sự hoặc dữ liệu thông tin không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền trừ khi được sử dụng cho mục đích thương mại.[1]