Bản mẫu:PVCC-Hoa Kỳ-chưa xuất bản

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm ở Hoa Kỳ này thuộc phạm vi công cộng vì nó không được xuất bản hợp pháp với sự cho phép của người giữ bản quyền trước ngày 1 tháng 1 năm 2003 và tác giả đã mất hơn bảy mươi (70) năm trước. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.

 
Symbol comment vote.svg Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-Hoa Kỳ-chưa xuất bản hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-Hoa Kỳ-chưa xuất bản.