Bản mẫu:PVCC-Hoa Kỳ-chưa xuất bản

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm ở Hoa Kỳ này thuộc phạm vi công cộng vì nó không được xuất bản hợp pháp với sự cho phép của người giữ bản quyền trước ngày 1 tháng 1 năm 2003 và tác giả đã mất hơn bảy mươi (70) năm trước. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.

 
Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-Hoa Kỳ-chưa xuất bản hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-Hoa Kỳ-chưa xuất bản.