Bản mẫu:PVCC-Iran

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ ví nó được tạo ra lần đầu tiên ở Iran, nơi có luật bản quyền không được công nhận theo Circ. 38a của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.

Nó vẫn có bản quyền ở Iran cho đến 30 năm sau khi tác giả chết.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Tác gia-PVCC-Iran hoặc Thể loại:PVCC-Iran.