Bản mẫu:PVCC-Iran

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search
PD-icon.svg Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ ví nó được tạo ra lần đầu tiên ở Iran, nơi có luật bản quyền không được công nhận theo Circ. 38a của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.

Nó vẫn có bản quyền ở Iran cho đến 30 năm sau khi tác giả chết.

Flag of Iran.svg


Symbol comment vote.svg Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Tác gia-PVCC-Iran hoặc Thể loại:PVCC-Iran.