Bản mẫu:PVCC-LHQ/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-LHQ.

Nếu một tác phẩm của Liên Hiệp Quốc là tư liệu thông tin công cộng được dùng để bán (và không dùng được thẻ quyền này), nó có thể vẫn thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ do {{PVCC-Hoa Kỳ-không-gia hạn}} hoặc {{PVCC-Hoa Kỳ-không-thông báo}}.