Bản mẫu:PVCC-Nga

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại Nga. Nó được xuất bản trước ngày 1 tháng 1 năm 1951 người tạo ra (nếu biết) đã chết trước ngày này (Đối với lính Hồng quân trong Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, ngày này là 1 tháng 1 năm 1950). Những tác phẩm thuộc về chính quyền Liên Xô cũ hoặc các cơ quan pháp lý khác của Liên Xô được xuất bản trước ngày 1 tháng 1 năm 1954 cũng thuộc phạm vi công cộng ở Nga. (Theo quy định của Luật bản quyền Nga năm 1993 và điều khoản kéo dài bản quyền từ 50 thành 70 năm vào năm 2004 chỉ áp dụng trở về trước )


Ngoài ra, một tác phẩm của Nga hoặc Liên Xô thuộc phạm vi công cộng tại Nga theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Nga vào năm 1996, tức là nếu nó được xuất bản trước năm 1946 (1942 đối với Hồng quân chiến tranh thế giới 2) người tạo ra đã chết trước năm này, và không đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ (là sự kết hợp Luật bản quyền Nga 1993 chỉ áp dụng về trước, việc Nga gia nhập Công ước Berne năm 1995, và 17 USC 104A với mốc quan trọng là ngày 1 tháng 1 năm 1996)

Tài liệu bản mẫu[tạo]