Bản mẫu:PVCC-Nhật Bản

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Nhật Bản. Theo Luật Bản quyền Nhật Bản, tác phẩm có thời hạn bảo hộ quyền tác giả là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả mất, hoặc năm mươi năm sau lần đầu công bố đối với tác phẩm khuyết danh.

Tài liệu bản mẫu[tạo]