Bước tới nội dung

Bản mẫu:PVCC-URAA-cùng-năm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Tác phẩm này được xem như thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản hợp pháp ở bên trong Hoa Kỳ trước năm 1964 trong cùng năm nó được xuất bản ở nước ngoài, và bản quyền không được gia hạn. Tuy nhiên, vì Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) yêu cầu một tác phẩm phải được xuất bản ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày kể từ ngày được xuất bản ở nước ngoài, tác phẩm này vẫn có thể có bản quyền. Xem thêm Hồ sơ gia hạn bản quyền RutgersCơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanford để biết thêm thông tin.


Tác phẩm này có thể vẫn có bản quyền ở các khu vực tài phán không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm Hoa Kỳ.
 
Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-Hoa Kỳ-không-gia hạn.