Bản mẫu:PVCC-bên ngoài Anh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở bên ngoài Vương quốc Anh vì tác giả đã mất ít nhất 100 năm.


Tuy nhiên, tác phẩm này được bảo hộ bản quyền vĩnh viễn tại Vương quốc Anh.

 
Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-bên ngoài Anh.