Bản mẫu:PVCC-cũ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1924, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Symbol comment vote.svg Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-cũ hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-cũ.

Xin hãy dùng {{PVCC/1996|năm tác giả mất}} để gắn thẻ cho những tác phẩm phát hành sau khi tác giả đã mất ở bên ngoài Hoa Kỳ từ năm 1923 tuy chúng có thể có bản quyền ở Hoa Kỳ và một số quốc gia và lãnh thổ nào đó dựa trên khoảng thời gian từ khi phát hành đến nay, thậm chí nếu tác giả đã mất trên 100 năm trước.