Bản mẫu:PVCC-cũ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-cũ hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-cũ.

Xin hãy dùng {{PVCC/1996|năm tác giả mất}} để gắn thẻ cho những tác phẩm phát hành sau khi tác giả đã mất ở bên ngoài Hoa Kỳ từ năm 1929 tuy chúng có thể có bản quyền ở Hoa Kỳ và một số quốc gia và lãnh thổ nào đó dựa trên khoảng thời gian từ khi phát hành đến nay, thậm chí nếu tác giả đã mất trên 100 năm trước.