Bản mẫu:PVCC-cũ-100-1996

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được phát hành lần đầu tiên ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ (và không được phát hành ở Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày) nó được phát hành lần đầu tiên trước 1989 mà không tuân thủ các thủ tục bản quyền của Hoa Kỳ (gia hạn và/hoặc thông báo bản quyền) nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia gốc vào ngày URAA (1 tháng 1 năm 1996 đối với đa số quốc gia, đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998).


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 100 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 


Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-cũ-100-1996 hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-cũ-100-1996.


Xin hãy dùng {{Pvcc/1996|năm tác giả chết}} để tự động cập nhật bản mẫu, nhưng đừng sử dụng trực tiếp bản mẫu này. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả chết có thể có bản quyền ở Hoa Kỳ và một số quốc gia và vùng lãnh thổ tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu, ngay cả khi tác giả đã chết hơn 100 năm trước.