Bước tới nội dung

Bản mẫu:PVCC-cũ-70-Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929.


Tác giả mất năm {{{1}}}, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 70 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 


Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-cũ-70-Hoa Kỳ hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-cũ-70-Hoa Kỳ.


Xin hãy dùng {{Pvcc/Hoa Kỳ|năm tác giả chết}} để tự động cập nhật bản mẫu, nhưng đừng sử dụng trực tiếp bản mẫu này.