Bản mẫu:PVCC-phát hành

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì chúng đã được người giữ bản quyền phát hành ra phạm vi công cộng.

 
Symbol comment vote.svg Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Tác gia-PVCC-phát hành hoặc Thể loại:PVCC-phát hành.