Bản mẫu:PVCC-tác giả-phát hành

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì nó đã được tác giả phát hành ra phạm vi công cộng.

 
Symbol comment vote.svg Bản mẫu này đưa trang vào Thể loại:PVCC-tác giả-phát hành