Bản mẫu:PVCC-tôi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
PD-icon.svg Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ nay phát hành tác phẩm ra phạm vi công cộng. Điều này có hiệu lực trên toàn thế giới.

Trong trường hợp pháp luật không cho phép:
Tôi trao cho mọi người quyền sử dụng tác phẩm này với bất kỳ mục đích nào, vô điều kiện, trừ các điều kiện do pháp luật quy định.