Bản mẫu:PVCC-vô danh-80-1996

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
PD-icon.svg Tác phẩm vô danh hoặc bí danh này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia hoặc vùng lãnh thổ gốc vào ngày 1 tháng 1 năm 1996, và chưa bao giờ được xuất bản ở Hoa Kỳ trước ngày đó. Nó cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm vô danh hoặc bí danh80 năm hoặc ngắn hơn kể từ ngày phát hành.


Xin dùng {{PVCC-vô danh-1996|năm phát hành}} để tự động cập nhật bản mẫu, nhưng đừng sử dụng trực tiếp bản mẫu này.