Bản mẫu:TOC page listing

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Văn bản
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để sao chép các mục Mục lục của tác phẩm gốc vào không gian trang Trang: của Wikisource.

Cách sử dụng[sửa]

Tham số:

  • |entrytext (1)= – tựa đề của chương hoặc mục
  • |pagetext (2)= – số trang cần liên kết; có thể là bất kỳ văn bản nào bao gồm số la mã, v.v.; để dùng cho liên kết wiki, xem {{DJVU page link 2}}
  • |pagenum= – hiển thị thứ tự trang để liên kết đến; phải là số Ả rập
  • |positionoffset= – dùng với pagenum để liên kết wiki đến số thứ tự trang đúng của văn bản hiện hành, sau khi đã điều chỉnh trang bìa các loại
  • |hi= – số lùi đầu hàng tùy chọn

Ví dụ[sửa]

Để biết ví dụ cách dùng {{TOC page listing}} (cùng với {{Dotted TOC page listing}}) xem: this page.

Xem thêm[sửa]