Bản mẫu:Thảo luận chọn lọc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách dùng[sửa]

Bản mẫu này dùng để đặt vào trang thảo luận tương ứng của tác phẩm chọn lọc

{{thảo luận chọn lọc|2020-6}}

Xem thêm[sửa]