Wikisource:Tác phẩm chọn lọc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cộng đồng Tác phẩm chọn lọc
Trang này ghi lại những hướng dẫn và thông tin liên quan đến những tác phẩm được chọn lọc lên trang chính. Những tác phẩm chọn lọc sẽ được thay đổi hàng tháng hoặc sau vài tháng nếu là tác phẩm lớn.

Thế nào là một tác phẩm chọn lọc?[sửa]

Tác phẩm chọn lọc là một tác phẩm được công nhận là nằm trong số những tác phẩm hoàn thiện và có chất lượng cao nhất tại Wikisource. Chúng sẽ được tôn vinh tại trang chính nhằm mời độc giả thưởng thức khi rảnh rỗi. Vì những tác phẩm này được xem là đã được hiệu đính kỹ lưỡng, chúng sẽ được khóa không cho phép sửa đổi để bảo toàn sự toàn vẹn (xem quy định khóa trang).

Lựa chọn[sửa]

Tác phẩm chọn lọc sửa
Thời gian Tác phẩm
2023
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Ghi chú

Tiêu chí[sửa]

Trước khi một tác phẩm được đề xuất làm ứng viên chọn lọc, nó phải đạt những tiêu chí sau.

  1. Cách trình bày: Nó phải tuân thủ toàn bộ các hướng dẫn về cách biên soạn trên Wikisource, kể cả những hướng dẫn mang tính tùy chọn.
  2. Được hiệu đính: Tác phẩm phải được hiệu đính đầy đủ bởi nhiều thành viên để bảo đảm nó khớp một cách chính xác với bản gốc.
  3. Có nguồn gốc: Tác phẩm phải có một văn bản quét kèm theo và sử dụng công cụ hiệu đính bằng hình kế bên (trường hợp lý tưởng), hoặc nó phải ghi rõ ít nhất một nguồn bên ngoài (ưu tiên nguồn trực tuyến) tại phần {{đầu đề}} hoặc trang thảo luận. Có thể áp dụng ngoại lệ cho những tác phẩm hiếm không thể tìm ra nguồn trực tuyến phù hợp.

Quy trình[sửa]

  1. Đề cử: Tác phẩm chọn lọc sẽ được lựa chọn theo cơ chế đồng thuận một lần mỗi tháng theo các tiêu chí như đã nói ở trên. Những tác phẩm tốt cần được đề cử tại trang Ứng cử viên tác phẩm chọn lọc kèm theo lý do. Những đề cử chưa đáp ứng các tiêu chí sẽ bị gạch bỏ; những đề xuất cải tiến tác phẩm trước khi được lựa chọn cần được thực hiện tại trang thảo luận, nhưng chúng không nên được đề cử.
  2. Lựa chọn: Các thành viên sẽ bỏ phiếu cho các đề cử, và đề cử này có tỷ lệ ủng hộ cao nhất sẽ được lựa chọn. Các đề cử chưa thành công sẽ được chuyển sang tháng sau nếu có tỷ lệ ủng hộ trên 70%. Nếu không, chúng sẽ được lưu trữ (và có thể được đề xuất lại về sau). Nếu có hơn 10 đề cử diễn ra trong một tháng, chỉ 10 đề cử có khả năng được lựa chọn được giữ lại cho tháng kế tiếp, còn lại sẽ được lưu trữ. Trong số các tác phẩm được đề cử trong tháng, tác phẩm nào có tỷ lệ ủng hộ cao nhất đi kèm với số lượng phiếu cao nhất sẽ được lựa chọn làm tác phẩm chọn lọc.
  3. Tôn vinh: Khi một tác phẩm được chọn làm tác phẩm chọn lọc, trang chính của tác phẩm sẽ được treo bản mẫu {{chọn lọc}}, và trang thảo luận của tác phẩm sẽ được treo bản mẫu {{thảo luận chọn lọc}}, kèm với thời điểm được lựa chọn. Mục dữ liệu của tác phẩm tại Wikidata cũng nên được cập nhật với thông tin này. Một lời mô tả, trích dẫn, và hình ảnh phù hợp sẽ được tải lên một bản mẫu để chuẩn bị hiển thị tự động lên Trang Chính vào đúng tháng được tôn vinh. (xem thêm quy trình tôn vinh)
  4. Khóa sửa đổi: Tác phẩm sẽ được khóa không cho phép sửa đổi để bảo toàn tính toàn vẹn sau khi đã được tôn vinh. Tuy vậy, trong khi thảo luận đề cử, nó không nên bị khóa để tạo cơ hội cải tiến.

Xem thêm[sửa]