Bản mẫu:Thiếu hình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng[sửa]

Bản mẫu này dùng để ghi chú rằng một trang đang bị thiếu hình.

Nó nên được dùng khi hình bị thiếu trong trang VÀ bản scan đầy đủ của trang đó không đủ chất lượng để thay thế tạm thời; ví dụ, vì hình cần được xoay, hoặc vì trang không hoàn toàn chỉ có hình. Trong trường hợp bản scan trang không đủ thay thế, dùng {{hình thô}}. Bản mẫu này sẽ chèn bản scan của trang vào, cùng với một lời mời nhẹ nhàng hơn đề nghị người đọc cải thiện hình.

Đừng dùng bản mẫu này để đánh dấu nội dung với vấn đề khác, ví dụ thiếu bảng, thiếu khung nhạc hoặc bản đồ cờ; dùng {{thiếu bảng}}, {{thiếu khung nhạc}}, {{thiếu sơ đồ cờ}}.

Ghi chú[sửa]

Các trang trong không gian tên Trang: có bản mẫu này sẽ cần phải được sửa chữa và do đó bị đánh dấu Có vấn đề.

Ví dụ[sửa]

{{Thiếu hình}}

Theo dõi[sửa]

Bản mẫu thêm trang thuộc không gian tên Trang: vào Thể loại:Trang bị thiếu hình, và các trang khác vào Thể loại:Nội dung bị thiếu hình.

Xem thêm[sửa]