Bản mẫu:Trang Chính - Tác phẩm chọn lọc/2019/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dong xuan.png
Xứ Bắc-kỳ ngày nay (1924) do Henri Cucherousset, chủ bút của tuần báo L’Eveil économique de L’Indochine, viết, Trần Văn Quang dịch sang tiếng Việt, nói về sự thay đổi về nhiều mặt ở miền Bắc Việt Nam từ khi nhận được sự bảo hộ của Thực dân Pháp. Nó được viết theo góc nhìn của một người Pháp nhằm ca ngợi những đóng góp của chính quốc vào sự văn minh của vùng đất Bắc kỳ. Tác phẩm có nhiều hình ảnh minh họa phong phú.

“...Nói tóm lại thì vào khoảng mười năm nay, ở xứ Bắc-kỳ này, cuộc sinh-hoạt đã được sung túc. Cách ở, cách mặc, cách ăn uống đều phong phú, nhờ vì thế mà những bệnh tật, ngày càng bớt đi...”

xem tiếp...

Tải về máy... Tải về định dạng ePub Tải về định dạng RTF Tải về định dạng PDF Tải về định dạng mobi

(Các tác phẩm chọc lọc khác)