Bản mẫu:Trang Chính - Tác phẩm chọn lọc/2021/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ngo Dinh Diem - Thumbnail - ARC 542189.png
Luật 10/59 (1959) là một đạo luật do Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm ký ban hành ban hành ngày 6 tháng 5 năm 1959, quy định việc tổ chức các Tòa án quân sự đặc biệt nhằm xét xử trong 3 ngày các "tội ác chiến tranh chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa". Luật không nêu cụ thể đối tượng mà bộ luật này nhắm đến, nhưng trên thực tế thì luật này xử đa số là những đảng viên Cộng sản, những cán bộ cách mạng từng kháng chiến chống Pháp trong hàng ngũ Việt Minh.

“ĐIỀU 1

Sẽ bị phạt tử-hình và tịch-thu toàn-thể hay một phần tài-sản, và nếu là quân-nhân thì còn bị tước binh-quyền, kẻ nào đã hoặc toan phạm các tội sau đây với mục-đích phá-hoại, hoặc xâm-phạm an-ninh quốc-gia, hoặc xâm-phạm sanh-mạng hay tài-sản nhân-dân:

I. Cố-sát, đầu-độc hay bắt cóc,

2. phá huỷ hay làm cho vô-dụng toàn-thể hoặc một phần bằng chất nổ bằng cách đốt cháy hay bằng mọi cách nào khác...”

xem tiếp...

Tải về máy... Tải về định dạng ePub Tải về định dạng RTF Tải về định dạng PDF Tải về định dạng mobi

(Các tác phẩm chọn lọc khác)