Biên dịch:Điệu lạc dăng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Điệu lạc dăng - 悼落蠅
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

睡起窗開酒半傾
青蠅何事又營營
所求一粒能充腹
何必如簧柞巧聲
憐爾祗堪倚樊棘
欺人不覺落藜羹
天工生化真多事
避暑驅氛意未平

Thụy khởi song khai tửu bán khuynh
Thanh dăng hà sự hựu doanh doanh
Sở cầu nhất lạo năng sung phúc
Hà tất như hoàng tác xảo thanh
Liên nhĩ chỉ kham ỷ phàn cước
Khi nhân bất giác lạc lê canh
Thiên công sinh hóa chân đa sự
Tị thử khu phân ý vị bình

Thương con ruồi
Ngủ dậy vẫn còn dở say, mở cửa sổ
Cớ gì rồi xanh nhiều thế
Cái nó tìm là một hạt gì để no bụng
Chẳng phải dùng nhạc khí để tạo âm thanh khéo
Thương ngươi chỉ quen ở bụi cây đám cỏ
Lừa người, không ngờ rơi xuống nồi canh
Sự sinh ra và biến đổi của thợ trời thật lắm vẻ
Tránh cái nắng, đuổi uế khí chưa được yên.

Thương con ruồi
Ngủ dậy vẫn còn rượu nửa say
Ruồi xanh sao đến cửa nhiều thay
Chỉ tìm một hột cho no bụng
Cần gì mấy thứ dạo nhạc hay
Thương ngươi quen đậu nơi bụi bậm
Lừa người nên sa bát canh đầy
Thợ trời sinh hóa thật nhiều vẻ
Tránh nắng xua hôi chửa ổn đây.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.