Biên dịch:Bùi Viên đối ẩm trích cú ca

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bùi Viên đối ẩm trích cú ca - 裴園對飲摘句哥
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Tác giả tự dịch ra chữ Nôm với nhan đề Uống rượu ở vườn Bùi.
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Bản dịch của Wikisource

醉翁之意不在酒
而在乎山水之間
山漠漠水潺潺
吾與子之所共適
古來聖賢皆寂寞
惟有飲者留其名
所以終日醉頹然臥前楹
周伯仁渡江三日醒不為少
莫叫莫叫
何似當初莫笑
酒酣拔劍斫地歌莫哀
勸君更盡一杯

Túy Ông chi ý bất tại tửu
Nhi tại hồ sơn thủy chi gian
Sơn mịch mịch thủy sàn sàn
Ngô dữ tử chi sở cộng thích
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh
Sở dĩ chung nhật túy đồi nhiên ngọa tiền doanh
Chu Bá Nhân độ giang tam nhật tỉnh bất vi thiểu
Mạc khiếu mạc khiếu
Hà sự đương sơ mạc tiếu
Tửu hàm bạt kiếm chước địa ca mạc ai
Khuyến quân cánh tận nhất bôi

Túy ông[1] chẳng phải say vì rượu
Mà say vì non nước nao nao
Non cứ mông lung và nước mãi ào ào
Tôi với bác hai ta đều thích vậy
"Xưa nay thánh hiền đâu còn thấy
Riêng ông say người nhớ mãi mai sau[2]"
Suốt ngày say nằm đổ có sao đâu
Chu Bá Nhân[3] qua sông chỉ ba ngày tỉnh còn là ít
Chẳng cần gọi, chớ có cười, vô ích
Cũng đừng cười người say vỗ kiếm ca
Cạn thêm chén nữa bác à[4]!

   
Chú thích

  1. Túy ông: tên hiệu của Âu Dương Tu đời Tống.
  2. Dịch câu thơ tác giả trích thơ của Lý Bạch trong bài "Tương tiến tửu".
  3. Chu Bá Nhân tức Chu Nghị.
  4. Dịch câu thơ tác giả trích thơ của Vương Duy trong bài "Tống sứ An Tây"


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.