Biên dịch:Dạ sơn miếu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Dạ sơn miếu - 夜山廟
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Dạ sơn: tức là núi Mộ Dạ thuộc tỉnh Nghệ An. Tương truyền đây là nơi An Dương Vương sau khi thua trận cầm sừng tê bảy tấc theo Rùa Vàng xuống thủy phủ.
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

爭戰何年局已殘,
樓臺空在半山間。
螺城興廢機前定,
龜爪存忘事不關。
梅驛客來飛雀狎,
松林雨過暮鴉寒。
霸王事業千秋後,
煙樹蒼茫一夜山。

Tranh chiến hà niên cục dĩ tàn,
Lâu đài không tại bán sơn gian.
Loa thành[1] hưng phế cơ tiền định,
Quy trảo[2] tồn vong sự bất quan.
Mai dịch khách lai phi tước hiệp,
Tùng lâm vũ quá mộ nha hàn.
Bá vương sự nghiệp thiên thu hậu,
Yên thụ thương mang nhất Dạ san.

Miếu Dạ sơn
Cuộc chiến tranh năm nào đã tàn rồi,
Chỉ còn lâu đài ở khoảng giữa núi.
Loa thành hưng thịnh hay sụp đổ là do trời định.
Móng rùa còn hay mất là việc không liên quan.
Quán Dịch mai khách đến sẻ bay nhờn.
Rừng tùng qua mưa quạ chiều rét.
Sự nghiệp bá vương sau ngàn năm
Chỉ như khói và mây lờ mờ mù mịt.

Cuộc chiến năm xưa tưởng đã quên
Lâu đài còn lại giữa núi ngàn
Loa thành vững, đổ trời định trước
Móng rùa còn, mất chẳng liên quan
Rừng tùng mưa tạnh, quạ chiều rét
Quán dịch khách qua, sẻ bay nhờn
Sự nghiệp bá vương ngàn sau nữa
Mây khói mịt mù tựa Dạ sơn.

   
Chú thích

  1. Thành Cổ Loa do An Dương Vương xây dựng
  2. Móng Rùa Vàng ở nỏ thần bị mất vào tay Trọng Thủy


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.