Biên dịch:Dục Thúy sơn (Nguyễn Khuyến)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Dục Thúy sơn.
Dục Thúy sơn - 浴翠山
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Núi Dục Thúy: ở gần Ninh Bình, trên bờ sông Đáy. Núi có hình giống con chim trả tắm, nên dựa vào hình mà gọi tên.
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

萬古青山在,
何年浴翠名。
孤城千仞落,
一寺半江平。
慧遠今何處,
升庵尚有銘。
斜陽懷古意,
三兩暮禽聲。

Vạn cổ thanh sơn tại,
Hà niên Dục Thúy danh.
Cô thành thiên nhận lạc,
Nhất tự bán giang[1] bình.
Tuệ Viễn[2] kim hà xứ,
Thăng am[3] thượng hữu minh.
Tà dương hoài cổ ý,
Tam lưỡng mộ cầm thanh.

Núi Dục Thúy
Núi xanh có ở đây từ ngàn xưa
Năm nào mang tên là Dục Thúy
Thành lẻ loi nghìn nhẫn đã đổ nát
Một ngôi chùa bên sông yên lặng
Tuệ Viễn nay ở đâu
Thăng am vẫn còn bài minh khắc trên đá
Suy nghĩ về việc cũ trong buổi chiều tà
Đôi ba tiếng chim chiều kêu vẳng.

Núi đã ngàn năm tuổi
Năm nào Dục Thúy tên?
Thành xưa nghìn nhẫn đổ
Chùa sông vẫn bình yên
Sư già chẳng về nữa
Bài minh vẫn còn nguyên
Ý xưa chiều hôm gợi
Tiếng chim tối huyên thuyên.

   
Chú thích

  1. Sông Đáy thuộc tỉnh Ninh Bình.
  2. Tuệ Viễn: tên một nhà sư Trung Quốc đời Tấn. Ở đây chỉ sư trụ trì chùa.
  3. Thăng am: Chỉ Trương Hán Siêu, người đã từng chỉ trích đạo Phật, vua cũng không trách, về sau ông đã nghĩ lại, trở thành người sùng Phật giáo, được vua cho quản một ngôi chùa lớn.


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.