Biên dịch:Hạ nhật vãn thiếu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hạ nhật vãn thiếu - 夏日晚眺
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

四月初回暑氣濃
一清啼鳥綠陰中
家人晒穀爭逃雨
婦女登蠶擬護風
原濕貪天歸亦晚
雲陰覆日影猶紅
百年奕奕誰無事
散髮承涼獨乃翁

Tứ nguyệt sơ hồi thử khí nồng
Nhất thanh đề điểu lục âm trung
Gia nhân sái cốc tranh đào vũ
Phụ nữ đăng tàm nghĩ hộ phong
Nguyên thấp tham thiên quy diệc vãn
Vân âm phúc nhật ảnh do hồng
Bách niên dịch dịch thùy vô sự
Tán phát thừa lương độc nãi ông

Ngày hè nhìn ra xa
Tháng tư mới đến khí nóng nồng
Một tiếng chim kêu trong bóng bụi cây xanh
Người nhà phơi thóc vội chạy mưa
Phụ nữ trông nom việc chăn tằm lo che gió
Người mải miết trên đồng bị ướt, ngày đã muộn cũng ra về.
Mây che mặt trời còn bóng đỏ
Trăm năm, mãi mãi ai là người không có việc
Xõa tóc hóng gió chỉ mình ông.

Tháng tư mới tới khí oi nồng
Chim kêu nóng đốt giữa bóng râm
Người nhà phơi thóc lo chạy ướt
Phụ nữ chăn tằm vội đậy nong
Người ướt trên đồng về muộn buổi
Mây che còn bóng mặt trời hồng
Trăm năm bận rộn ai không việc
Tóc bung đón gió một mình ông.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.