Biên dịch:Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ/Lớp D

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, do Wikisource dịch từ tiếng Anh
Lịch sử nói chung và Lịch sử cựu thế giới

LỚP D - LỊCH SỬ THẾ GIỚI VÀ LỊCH SỬ CHÂU ÂU, CHÂU Á, CHÂU PHI, ÚC, NEW ZEALAND, V.V.

(Nhấn vào mỗi phân lớp để xem chi tiết)

Phân lớp D Lịch sử (Tổng quát)
Phân lớp DA Đảo Anh
Phân lớp DAW Trung Âu
Phân lớp DB Áo - Liechtenstein - Hungary - Tiệp Khắc
Phân lớp DC Pháp - Andorra - Monaco
Phân lớp DD Đức
Phân lớp DE Hy Lạp-La Mã cổ đại
Phân lớp DF Hy Lạp
Phân lớp DG Ý - Malta
Phân lớp DH Các quốc gia vùng đất thấp - Các quốc gia Benelux
Phân lớp DJ Hà Lan
Phân lớp DJK Đông Âu (Tổng quát)
Phân lớp DK Nga. Liên Xô. Các nước Cộng hòa Liên Xô cũ - Ba Lan
Phân lớp DL Bắc Âu. Scandinavie
Phân lớp DP Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha
Phân lớp DQ Thụy Sĩ
Phân lớp DR Bán đảo Balkan
Phân lớp DS Châu Á
Phân lớp DT Châu Phi
Phân lớp DU Châu Đại Dương
Phân lớp DX Người Digan

Phân lớp D

D1-2027 Lịch sử (Tổng quát)
D1-24.5   General
D25-27 Military and naval history
D31-34 Political and diplomatic history
D51-90 Ancient history
D101-110.5 Medieval and modern history, 476-
D111-203 Medieval history
D135-149   Migrations
D151-173 Crusades
D175-195 Latin Kingdom of Jerusalem. Latin Orient, 1099-1291
D200-203 Later medieval. 11th-15th centuries
D(204)-(475) Modern history, 1453-
D219-234 1453-1648
D242-283.5 1601-1715. 17th century
D251-271   Thirty Years’ War, 1618-1648
D274.5-6 Anglo French War, 1666-1667
D275-276 War of Devolution, 1667-1668
D277-278.5 Dutch War, 1672-1678
D279-280.5 War of the Grand Alliance, 1688-1697
D281-283.5 War of Spanish Succession, 1701-1714
D284-297 1715-1789. 18th century
D291-294 War of Austrian Succession, 1740-1748
D297 Seven Years’ War, 1756-1763
D299-(475) 1789-
D301-309 Period of the French Revolution
D351-400 19th century. 1801-1914/1920
D371-(379)   Eastern question
D383 1815-1830. Congress of Vienna
D385-393 1830-1870
D394-400 1871-. Later-19th century
D410-(475) 20th century
D461-(475) Eastern question
D501-680 World War I (1914-1918)
D720-728 Period between World Wars (1919-1939)
D731-838 World War II (1939-1945)
D839-860 Post war history (1945- )
D880-888 Developing countries
D890-893 Eastern Hemisphere
D900-2009 Europe (General)
D901-980 Description and travel
D1050-2027 History

Phân lớp DA

DA1-995 Lịch sử Đảo Anh
DA10-18.2   British Empire. Commonwealth of Nations. The Commonwealth
DA20-690 England
DA20-27.5   General
DA28-592 History
DA28-35   General
DA40-89.6 Political, military, naval, and Air Force history. Foreign relations
DA90-125 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DA129-592 By period
DA129-260   Early and medieval to 1485
DA140-199 Celts. Romans. Saxons. Danes. Normans
DA200-260   1154-1485. Angevins. Plantagenets. Lancaster York
DA300-592 Modern, 1485-
DA310-360 Tudors, 1485-1603
DA350-360 Elizabeth I, 1558-1603. Elizabethan age
DA385-398 Early Stuarts, 1603-1642
DA400-429 Civil War and Commonwealth, 1642-1660
DA430-463 Later Stuarts
DA498-503 1714-1760
DA505-522 George III, 1760-1820
DA550-565 Victorian era, 1837-1901
DA566-592 20th century
DA600-667 Description and travel. Guidebooks
DA670-690 Local history and description
DA670 Counties, regions, etc., A-Z
DA675-689 London
DA690 Other cities, towns, etc., A-Z
DA700-745 Wales
DA700-713 General
DA714-722.1 History
DA725-738 Description and travel
DA740-745 Local history and description
DA750-890 Scotland
DA750-757.7 General
DA757.9-826 History
DA757.9-763 General
DA765-774.5 Political and military history. Antiquities, etc.
DA774.8-826 By period
DA777-790 Early and medieval to 1603
DA783.2-783.45 War of Independence, 1285-1371
DA783.5-790 Stuarts, 1371-1603
DA800-814.5 1603-1707/1745
DA807 The Union, 1707
DA813-814.5 1707-1745. Jacobite movements
DA815-826 19th-20th centuries
DA850-878 Description and travel
DA880-890 Local history and description
DA900-995 Ireland
DA900-908.7     General
DA909-965 History
DA909-916.8   General
DA920-927 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DA930-965 By period
DA930-937.5 Early and medieval to 1603
DA933.3   English conquest, 1154-1189
DA938-966.2 Modern, 1603-
DA949.5 The Union, 1800
DA949.7-965 19th-20th centuries. Irish question
DA963   1922-. Republic of Ireland. Irish Free State
DA966-966.2 21st century
DA969-988 Description and travel
DA990-995 Local history and description
DA990.U45-U46 Northern Ireland (Ulster)

Phân lớp DAW

DAW1001-1051 Lịch sử Trung Âu
DAW1001-1028   General
DAW1031-1051 History

Phân lớp DB

DB1-3150 Lịch sử Áo. Liechtenstein. Hungary. Tiệp Khắc
DB1-879   Austria. Austro-Hungarian Empire
DB1-20.5   General
DB21-27.5 Description and travel
DB29-34.5 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DB35-99.2 History
DB35-40.5   General
DB42-49 Military, naval, and political history. Foreign relations
DB51-99.2 By period
DB51-64   Early and medieval to 1521
DB60-64   Wars with the Turks
DB65-99.2 1521
DB65.2-65.9 1521-1648
DB66-69.5 1648-1740
DB69.7-77 1740-1815
DB80-99.2 19th-20th centuries
DB83   Revolution, 1848
DB96-99.2 Republic, 1918-
DB99-99.1   1938-1955. German annexation. Allied occupation
DB99.2 1955-
DB101-879 Local history and description
DB101-785 Provinces, regions, etc.
DB841-860 Vienna
DB879 Other cities, towns, etc., A-Z
DB881-898 Liechtenstein
DB901-999 Hungary
DB901-906.7 General
DB906.9-920.5 Description and travel. Antiquities. Ethnography
DB921-958.6 History
DB927-958.6 By period
DB927-932.9 Early to 1792
DB929-929.8 Árpád dynasty, 896-1301
DB929.95-931.9 Elective kings, 1301-1526
DB932.95-945 1792-1918. 19th century
DB934.5-939.5 Revolution of 1848-1849
DB940-945 1849-1918
DB946-958.6 20th century
DB955-955.8 1918-1945. Revolution of 1919-1920
DB955.9-957.5 1945-1989. Revolution of 1956
DB957.9-958.6 1989-
DB974.9-999 Local history and description
DB974.9-975 Counties, regions, etc.
DB981-997 Budapest
DB2000-3150 Czechoslovakia
DB2000-2035 General. Description and travel. Antiquities. Social life and customs
DB2040-2043 Ethnography
DB2044-2247 History
DB2080-2247   By period
DB2080-2133   Early and medieval to 1526
DB2135-2182 Hapsburg rule, 1526-1918
DB2185-2241 Czechoslovak Republic, 1918-1992
DB2242-2247 1993- . Independent Czech Republic
DB2300-2650 Local history and description of Czech lands
DB2300-2421 Moravia
DB2600-2649 Prague (Praha)
DB2700-3150 Slovakia
DB3100-3139 Bratislava (Pressburg)

Phân lớp DC

DC1-947 Lịch sử nước Pháp
DC1-20.5   General
DC21-29.3 Description and travel
DC30-34.5 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DC35-424 History
DC35-41   General
DC44-59.8 Military, naval, and political history. Foreign relations
DC60-424 By period
DC60-109   Early and medieval to 1515
DC62-64   Gauls. Celts. Franks
DC64.7-94 476-1328. Merovingians. Carlovingians. Capetians
DC95-109 1328-1515
DC96-101.7   Hundred Years’ War, 1339-1453
DC101.9-109 15th century. Jeanne d’Arc, Saint
DC110-433 Modern, 1515
DC111-120 1515-1589. 16th century
DC118 Massacre of St. Bartholomew, 1572
DC120.8-130 1589-1715. Henri IV, Louis XIII, Louis XIV
DC131-138 1715-1789. 18th century. Louis XV, Louis XVI
DC139-249 Revolutionary and Napoleonic period, 1789-1815
DC251-354.9 19th century
DC256-260 Restoration, 1815-1830
DC261-269 July Revolution of 1830. July Monarchy, 1830-1848
DC270-274.5 February Revolution and Second Republic
DC275-280.5 Second Empire, 1852-1870
DC281-326.5 Franco-German or Franco-Prussian War, 1870-1871
DC330-354.9 Later 19th century
DC361-424 20th century
DC397 1940-1946
DC398-409 Fourth Republic, 1947-1958
DC411-424 Fifth Republic, 1958
DC425-433 21st century
DC600-801 Local history and description
DC601.1-609.83 North, East, etc. France
DC611 Regions, provinces, departments, etc., A-Z
DC701-790 Paris
DC801 Other cities, towns, etc., A Z
DC921-930 Andorra
DC941-947 Monaco

Phân lớp DD

DD1-(905) Lịch sử nước Đức
DD1-21   General
DD21.5-43 Description and travel
DD51-78 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DD84-257.4 History
DD84-96   General
DD99-120 Military, naval, and political history. Foreign relations
DD121-257.4 By period
DD121-124   Earliest to 481
DD125-174.6 Early and medieval to 1519
DD126-155   Medieval Empire, 481-1273
DD127-135   481-918. Merovingians. Carolingians
DD136-144 919-1125. Houses of Saxony and Franconia
DD145-155 1125-1273. Hohenstaufen period
DD156-174.6 1273-1519. Houses of Habsburg and Luxemburg
DD175-257.4 Modern, 1519-
DD176-189 1519-1648. Reformation and Counter reformation
DD181-183 Peasants’ War, 1524-1525
DD184-184.7 Schmalkaldic League and War, 1530-1547
DD189 Period of Thirty Years’ War, 1618-1648
DD190-199 1648-1815. 18th century. French Revolutionary and Napoleonic period
DD201-257.4 19th-20th centuries
DD206-216 1815-1871
DD217-231 New Empire, 1871-1918
DD228.8   Period of World War I, 1914-1918
DD233-257.4 Revolution and Republic, 1918-
DD253-256.8 Hitler, 1933-1945. National socialism
DD(256) Period of World War II, 1939-1945
DD257-257.4 Period of Allied occupation, 1945-
DD258-262 West Germany
DD280-289.5 East Germany
DD301-454 Prussia
DD301-312 General
DD314-320 Description and travel
DD325-339 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DD341-454 History
DD701-901 Local history and description
DD701-788 North and Central, Northeast, etc. Germany
DD801 States, provinces, regions, etc., A-Z
DD851-900 Berlin
DD900.2-900.76 Bonn
DD901 Other cities, towns, etc., A-Z

Phân lớp DE

DE1-100 Lịch sử Hy Lạp-La Mã cổ đại
DE1-15.5   General
DE23-31 Geography
DE46-73.2 Antiquities. Civilization. Culture. Ethnography
DE80-100 History

Phân lớp DF

DF10-951 Lịch sử nước Hy Lạp
DF10-289   Ancient Greece
DF10-16   General
DF27-41 Geography. Travel
DF75-136 Antiquities. Civilization. Culture. Ethnography
DF207-241 History
DF207-218   General
DF220-241 By period
DF220-221   Bronze Age, Minoan, and Mycenaean ages
DF221.2-224 ca. 1125-500 B.C. Age of Tyrants
DF225-226 Persian wars, 499-479 B.C.
DF227-228 Athenian supremacy. Age of Pericles. 479-431 B.C.
DF229-230 Peloponnesian War, 431-404 B.C.
DF230.9-231.9 Spartan and Theban supremacies, 404-362 B.C.
DF232.5-233.8 Macedonian epoch. Age of Philip. 359-336 B.C.
DF234-234.9 Alexander the Great, 336-323 B.C.
DF235-238.9 Hellenistic period, 323-146.B.C.
DF239-241 Roman epoch, 140 B.C. 323/476 A.D.
DF251-289 Local history and description
DF501-649 Medieval Greece. Byzantine Empire, 323-1453
DF501-518 General
DF520-542.4 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DF545-548 Military history. Political history. Empire and papacy
DF550-649 History
DF550-552.8 General
DF553-599.5 Eastern Empire, 323/476-1057. Constantine the Great
DF599.8-649 1057-1453
DF610-629 1204-1261. Latin Empire
DF630-649 1261-1453. Palaeologi
DF645-649   1453. Fall of Constantinople
DF701-951 Modern Greece
DF701-720 General
DF720.5-728 Description and travel
DF741-748 Social life and customs. Ethnography
DF750-854.32 History
DF750-760 General
DF765-787 Military, naval, and political history. Foreign relations
DF801-854.32 By period
DF801-801.9 Turkish rule, 1453-1821
DF802-832 1821-1913
DF804-815 War of Independence, 1821-1829
DF816-818 Kapodistrias, 1827-1831
DF833-854.32 20th century
DF848 Republic, 1924-1935
DF895-951 Local history and description
DF901 Regions, provinces, islands, etc., A-Z
DF901.C78-C88 Crete
DF915-936 Athens
DF951 Other cities, towns, etc., A-Z

Phân lớp DG

DG11-999 Lịch sử nước Ý
DG11-365   Ancient Italy. Rome to 476
DG11-16   General
DG27-41 Geography. Description and travel
DG51-70 Local history and description
DG51-55   Regions in Italy, A-Z
DG59 Regions outside of Italy, A-Z
DG61-69 Rome (City) to 476
DG70 Other cities, towns, etc., A-Z
DG75-190 Antiquities. Civilization. Culture. Ethnography
DG201-365 History
DG201-215 General
DG221-365 By period
DG221-225   Pre-Roman Italy. Etruria. Etruscans
DG231-269 Kings and Republic, 753-27 B.C.
DG233-233.9   Foundations and kings, 753-510
DG235-269 Republic, 509-27
DG237-238   Subjection of Italy, 343-290
DG241-253 Conquest of Mediterranean world. 264-133
DG242-249.4 First and Second Punic Wars. Illyrian wars. 264-201
DG250-253 Wars in the East and in the West. 200-133
DG253.5-269 Fall of the Republic and establishment of the Empire. 133-27
DG256-260 Period of Marius and Sulla (Pompey). 111-78
DG261-267 Julius Caesar. First Triumvirate, 60
DG268-269 Second Triumvirate, 43-31
DG269.5-365 Empire, 27 B.C.-476 A.D.
DG269.5-274.3 General
DG275-309.3 Constitutional Empire, 27 B.C.-284 A.D.
DG310-365 284-476. Decline and fall
DG401-583.8 Medieval and modern Italy, 476-
DG401-421 General
DG421.5-430.2 Description and travel
DG431-457 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DG461-583.8 History
DG461-473 General
DG480-499 Military, naval, and political history. Foreign relations
DG500-583.8 By period
DG500-537.8 Medieval, 476-1492
DG503-529 476-1268
DG506-514.7 489-774. Gothic and Lombard kingdoms. Byzantine exarchate, 553-568
DG515-529 774-1268. Frankish and German emperors
DG530-537.8 1268-1492
DG532-537.8 Renaissance
DG538-583.8 Modern, 1492-
DG539-545.8           16th-18th centuries
DG546-549 1792-1815. Napoleonic period
DG548-549   Kingdom of Italy
DG550.5-564 19th century
DG552-554.5 1848-1871. Risorgimento
DG553-553.5   1848-1849. Austro-Sardinian War
DG555-575 1871-1947. United Italy (Monarchy)
DG571-572 1919-1945. Fascism
DG576-583.8 1948-. Republic
DG600-684.72 Northern Italy
DG600-609 General
DG610-618.78 Piedmont. Savoy
DG631-645 Genoa
DG651-664.5 Milan. Lombardy
DG670-684.72 Venice
DG691-817.3 Central Italy
DG691-694 General
DG731-759.3 Tuscany. Florence
DG791-800 Papal States (States of the Church). Holy See. Vatican City
DG803-817.3 Rome (Modern city)
DG819-875 Southern Italy
DG819-829 General
DG831 Sicily and Malta
DG840-857.5 Naples. Kingdom of the Two Sicilies
DG861-875 Sicily
DG975 Other cities (non metropolitan), provinces, etc., A-Z
DG987-999 Malta. Maltese Islands

Phân lớp DH

DH1-925 Lịch sử Các quốc gia vùng đất thấp - Các quốc gia Benelux
DH1-23   General
DH31-40 Description and travel
DH51-92 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DH95-207 History
DH95-109   General
DH113-137 Military, naval, and political history. Foreign relations
DH141-207 By period
DH141-162   Early and medieval to 1384
DH171-184 1384-1555. House of Burgundy
DH185-207 Wars of Independence, 1555-1648
DH401-811 Belgium
DH401-430 General
DH431-435 Description and travel
DH451-492 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DH503-694 History
DH503-527 General
DH540-569 Military, naval, and political history. Foreign relations
DH571-694 By period
DH571-584   Early and medieval to 1555
DH585-619 1555-1794. Spanish and Austrian rule
DH611-619   1714-1794. Austrian Netherlands
DH620-676 1794-1909
DH631 French rule, 1794-1813
DH650-652 Revolution of 1830
DH677-694 20th century
DH801-811 Local history and description
DH801 Provinces, regions, etc., A-Z
DH802-809.95 Brussels
DH811 Other cities, towns, etc., A-Z
DH901-925 Luxembourg

Phân lớp DJ

DJ1-(500) Lịch sử nước Hà Lan
DJ1-30   General
DJ33-41 Description and travel
DJ51-92 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DJ95-292 History
DJ95-116   General
DJ124-150 Military, naval, and political history, etc. Foreign relations
DJ151-292 By period
DJ151-152   Early and medieval to 1555
DJ154-210 1555-1795. United provinces
DJ180-182   Anglo-Dutch wars, 1652-1667
DJ190-191 War with France, 1672-1678
DJ193 Anglo-Dutch War, 1672-1674
DJ196-199.2 Stadtholders, 1702-1747
DJ205-206 Anglo-Dutch War, 1780-1784
DJ208-209 War with France, 1793-1795
DJ211 1795-1806. Batavian Republic
DJ215-292 19th-20th centuries
DJ401-411 Local history and description
DJ411.A5-A59 Amsterdam

Phân lớp DJK

DJK1-77 Lịch sử Đông Âu (Tổng quát)
DJK26-28   Ethnography
DJK27   Slavic peoples (General)
DJK30-51 History
DJK61-77 Local history and description
DJK61-66 Black Sea region
DJK71-76 Carpathian Mountain region
DJK76.2-76.8 Danube River Valley
DJK77 Pannonia

Phân lớp DK

DK1-949.5 Lịch sử Nga. Liên Xô. Các nước Cộng hòa Liên Xô cũ
DK33-35.5   Ethnography
DK36-293 History
DK70-112.42   Early to 1613
DK70-99.7   Rus’
DK99.8-112.42 Muscovy
DK112.8-264.8 House of Romanov, 1613-1917
DK265-265.95 Revolution, 1917-1921
DK266-292 Soviet regime, 1918-1991
DK293 1991-
DK500 Regions not limited to one Republic, A-Z
DK501-949.5 Local history and description
DK502.3-502.75 Baltic States
DK503-503.95 Estonia
DK503.92-503.939 Tallinn
DK504-504.95 Latvia
DK504.92-504.939 Riga
DK505-505.95 Lithuania
DK505.92-505.939 Vilnius
DK507-507.95 Belarus. Byelorussian S.S.R. White Russia
DK507.92-507.939 Minsk
DK508-508.95 Ukraine
DK508.92-508.939 Kiev
DK509 Southern Soviet Union
DK509.1-509.95 Moldova. Moldovian S.S.R. Bessarabia
DK509.92-509.939 Chisinau. Kishinev
DK510-651 Russia (Federation). Russian S.F.S.R.
DK541-579 Saint Petersburg. Leningrad. Petrograd
DK588-609 Moscow
DK670-679.5 Georgia (Republic). Georgian S.S.R. Georgian Sakartvelo
DK679.2-679.39 Tbilisi. Tiflis
DK680-689.5 Armenia (Republic). Armenian S.S.R.
DK689.2-689.39 Yerevan. Erevan
DK690-699.5 Azerbaijan. Azerbaijan S.S.R.
DK699.2-699.39 Baku
DK751-781 Siberia
DK845-860 Soviet Central Asia. West Turkestan
DK901-909.5 Kazakhstan. Kazakh S.S.R.
DK909.2-909.39 Alma Ata
DK911-919.5 Kyrgyzstan. Kirghiz S.S.R. Kirghizia
DK919.2-919.39 Frunze
DK921-929.5 Tajikistan. Tajik S.S.R. Tadzhikistan
DK929.2-929.39 Dushanbe
DK931-939.5 Turkmenistan. Turkmen S.S.R. Turkmenia
DK939.2-939.39 Ashkhabad
DK941-949.5 Uzbekistan. Uzbek S.S.R.
DK949.2-949.39 Tashkent
DK4010-4800 Lịch sử nước Ba Lan
DK4120-4122 Ethnography
DK4123-4452   History
DK4186-4348   To 1795
DK4348.5-4395 1795-1918. 19th century (General)
DK4397-4420 1918-1945
DK4429-4442 1945-1989. People’s Republic
DK4445-4452 1989-
DK4600-4800 Local history and description
DK4610-4645 Warsaw (Warszawa)
DK4650-4685 Gdansk (Danzig)
DK4700-4735 Krakow (Cracow)

Phân lớp DL

DL1-1180 Lịch sử Bắc Âu. Scandinavie
DL1-6.8   General
DL7-11.5 Description and travel
DL20-42.5 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DL43-87 History
DL43-49   General
DL52-59 Military, naval, and political history. Foreign relations
DL61-87 By period
DL61-65   Earliest to 1387. Scandinavian Empire. Northmen. Vikings
DL75-81 1387-1900
DL83-87 1900- . Period of World War I, 1914-1918
DL101-291 Denmark
DL101-114.5 General
DL115-120 Description and travel
DL121-142.5 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DL143-263.3 History
DL143-151 General
DL154-159.5 Military, naval, and political history. Foreign relations
DL160-263.3 By period
DL160-183.9   Early and medieval to 1523
DL162-173.8   750-1241. Norwegian rule, 1042-1047
DL174-183.9 1241-1523. Union of Kalmar, 1397
DL184-263.3 Modern, 1523-
DL185-192.8 1523-1670
DL190   War with Sweden, 1643-1645
DL192 War with Sweden, 1657-1660
DL193-199.8 1670-1808
DL196.3 Period of Northern War, 1700-1721
DL201-249 1808-1906. 19th century
DL217-223 Schleswig Holstein War, 1848-1850
DL236-239.6 Schleswig Holstein War, 1864
DL250-263.3 20th century
DL269-291 Local history and description
DL271 Counties, regions, islands, etc., A-Z
DL276 Copenhagen
DL291 Other cities, towns, etc., A-Z
DL301-398 Iceland
DL301-334 General. Description and travel, etc.
DL335-380 History
DL396-398 Local history and description
DL401-596 Norway
DL401-414 General
DL415-419.2 Description and travel
DL420-442.5 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DL443-537 History
DL443-451.5 General
DL453-459 Military, naval, and political history. Foreign relations
DL460-537 By period
DL460-478 Early and medieval to 1387
DL480-502         1387-1814. Union of Kalmar, 1397
DL499   War of 1807-1814
DL500-502 Union with Sweden, 1814
DL503-526 1814-1905. 19th century
DL525 Dissolution of the Swedish Norwegian union, 1905
DL527-537 20th century. Period of World War II, 1939-1945
DL576-596 Local history and description
DL576 Counties, regions, etc., A-Z
DL581 Oslo (Christiania)
DL596 Other cities, towns, etc., A-Z
DL601-991 Sweden
DL601-614.5 General
DL614.55-619.5 Description and travel
DL621-642 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DL643-879 History
DL643-651 General
DL654-659 Military, naval, and political history. Foreign relations
DL660-879 By period
DL660-700.9 Early and medieval to 1523. Union of Kalmar, 1397
DL701-879 Modern, 1523-
DL701-719.9 Vasa dynasty, 1523-1654. Gustaf II Adolf, 1611-1632
DL710-712   Wars with Denmark, Russia, Poland
DL721-743 Zweibrücken dynasty, 1654-1718
DL733-743 Northern War, 1700-1721
DL747-805 1718-1818
DL790 Revolution and loss of Finland, 1809
DL805 Union with Norway, 1814
DL807-859 1814-1907. 19th century
DL860-879 20th century
DL971-991 Local history and description
DL971 Provinces, regions, etc., A-Z
DL976 Stockholm
DL991 Other cities, towns, etc., A-Z
DL1002-1180 Finland
DL1002-1014.5 General
DL1015-1015.4 Description and travel
DL1016-1022 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DL1024-1141.6 History
DL1024-1033 General
DL1036-1048 Military, naval, and political history. Foreign relations
DL1050-1141.6 By period
DL1050-1052.9 Early to 1523
DL1055-1141.6 Modern, 1523-
DL1070-1078 Revolution, 1917-1918. Civil War
DL1090-1105 1939-1945
DL1095-1105 Russo Finnish War, 1939-1940
DL1122-1135.5 1945-1981
DL1140-1141.6 1981-
DL1170-1180 Local history and description
DL1170 Regions, provinces, historical regions, etc., A-Z
DL1175-1175.95 Helsinki (Helsingfors)
DL1180           Other cities, towns, etc., A-Z

Phân lớp DP

DP1-402 Lịch sử nước Tây Ban Nha
DP1-27   General
DP27.5-43.2 Description and travel
DP44-53 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DP56-272.4 History
DP56-75   General
DP76-86 Military, naval, and political history. Foreign relations
DP91-272.4 By period
DP91-96   Earliest to 711
DP92-96   Pre-Roman, Roman, and Gothic periods
DP97.3-160.8 711-1516. Moorish domination and the Reconquest
DP100-123 Moors in Spain. Córdoba. Kingdom of Granada
DP124-133.7 Aragon (Catalonia)
DP134-143.8 Castile and Leon
DP145-152.8 León (Asturias)
DP153-160.8 Navarre
DP161-272.4 Modern Spain, 1479/1516-
DP161.5-166 1479-1516. Fernando V and Isabel I
DP170-189 1516-1700. Habsburgs
DP192-200.8 1700-1808. Bourbons
DP201-232.6 1808-1886. 19th century
DP204-208   1808-1814. Napoleonic period
DP212-220 1814-1868. Bourbon restoration
DP219-219.2   Carlist War, 1833-1840
DP222-232.6 1868-1886
DP224-226 Revolution, 1868-1870
DP230-231.5 First Republic, 1873-1875
DP233-272.4 20th century. 1886-
DP250-269.9 Second Republic, 1931-1939
DP269-269.9 Civil War, 1936-1939
DP269.97-271 1939-1975
DP272-272.4 1975-
DP285-402 Local history and description
DP285-295 Northern, Northwestern, Southern Spain
DP302 Provinces, regions, ets., A-Z
DP350-374 Madrid
DP402 Other cities, towns, etc., A-Z
DP501-(900.22) Lịch sử nước Bồ Đào Nha
DP501-520 General
DP521-526.5 Description and travel
DP528-534.5 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DP535-682.2 History
DP535-546 General
DP547-557 Military, naval, and political history. Foreign relations
DP558-682.2 By period
DP558-618 Early and medieval to 1580
DP568-578 House of Burgundy, 1095-1383
DP580 Interregnum, 1383-1385
DP582-618 House of Aviz, 1385-1580
DP620-682.2           1580-
DP622-629   1580-1640. Spanish dynasty (Sixty years’ captivity)
DP632-644.9 1640-1816. House of Braganza
DP645-669 1816-1908
DP650   Revolution of 1820
DP657 Wars of succession, 1826-1840
DP670-682.2 20th century
DP674 Revolution of October 1910
DP675-682.2 Republic, 1910- . Revolution of 1919
DP702-802 Local history and description
DP702 Provinces, regions, etc., A-Z
DP752-776 Lisbon
DP802 Other cities, towns, etc., A-Z

Phân lớp DQ

DQ1-851 Lịch sử nước Thụy Sĩ
DQ1-20   General
DQ20.5-26 Description and travel
DQ30-49.5 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DQ51-210 History
DQ51-57   General
DQ59-76 Military and political history. Foreign relations
DQ78-210 By period
DQ78-110   Early and medieval to 1516
DQ79-84   Early to 687. Celts and Romans. Teutonic tribes
DQ85-87 687-1291. Carolingian and German rule
DQ88-110 1291-1516. Federation and independence
DQ111-123 1516-1798
DQ124-191 19th century
DQ131-151 1789/1798-1815. Helvetic Republic, 1798-1803
DQ154-161 1815-1848. Sonderbund, 1845-1847
DQ171-191 1848-1900
DQ201-210 20th century
DQ301-851 Local history and description
DQ301-800.35 Cantons (and cantonal capitals)
DQ820-829 Alps
DQ841 Regions, peaks, etc., A-Z
DQ851 Cities, towns, etc., A-Z

Phân lớp DR

DR1-2285 Lịch sử Bán đảo Balkan
DR1-11   General
DR11.5-16 Description and travel
DR20-27 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DR32-48.5 History. Balkan War, 1912-1913
DR50-50.84 Thrace
DR51-98 Bulgaria
DR51-56.7   General
DR57-60.2 Description and travel
DR62-64.5 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DR65-93.47 History
DR65-69.5   General
DR70-73 Military and political history. Foreign relations
DR73.7-93.47 By period
DR73.7-80.8   Early and medieval
DR74.5-77.8   First Bulgarian Empire, 681-1018
DR79-79.25 Greek rule 1018-1185
DR80-80.8 Second Bulgarian Empire, 1185-1396
DR81-84 Turkish rule, 1396-1878
DR84.9-89.8 1878-1944
DR89.9-93.34 1944-1990
DR93.4-93.47 1990-
DR95-98 Local history and description
DR95 Provinces, regions, etc., A-Z
DR97 Sofia
DR98 Other cities, towns, etc., A-Z
DR201-296 Romania
DR201-206 General
DR207-210 Description and travel
DR211-214.2 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DR215-269.6 History
DR215-218 General
DR219-229 Military, naval, and political history. Foreign relations
DR238-269.6 By period
DR238-240.5 Early and medieval to 1601. Roman period
DR241-241.5 Phanariote regime, 1601-1822
DR242-249 1822-1881. 19th century
DR250-266.5 1866/1881-1944
DR267-267.5 1944-1989
DR268-269.6 1989-
DR279-296 Local history and description
DR279-280.74 Transylvania
DR281 Other provinces, regions, etc., A-Z
DR286 Bucharest
DR296 Other cities, towns, etc., A-Z
DR401-741 Turkey
DR401-419 General
DR421-429.4 Description and travel
DR431-435 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DR436-605       History
DR436-446   General
DR448-479 Military, naval, and political history. Foreign relations
DR481-605 By period
DR481   Earliest to 1281/1453
DR485-555.7 1281/1453-1789. Fall of Constantinople, 1453
DR511-529 1566-1640. Period of decline
DR515-516   Cyprian War, 1570-1571. Holy League, 1571
DR531-555.7 1640-1789
DR534.2-534.5 War of Candia, 1644-1669
DR556-567 1789-1861. 19th century
DR568-575 1861-1909. War with Russia, 1877-1878
DR576-605 20th century. Constitutional movement
DR701-741 Local history and description-(European Turkey)
DR701 Provinces, regions, etc., A-Z
DR716-739 Istanbul (Constantinople)
DR741 Other cities, towns, etc., A-Z
DR901-998 Albania
DR901-914.5 General
DR915-918 Description and travel
DR921-926 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DR927-978.52 History
DR927-946 General
DR947-953 Military, naval, and political history. Foreign relations
DR954-978.52 By period
DR954-960.5 To 1501
DR961-969 1501-1912. Turkish rule
DR969.8-978.52 20th century
DR996-998 Local history and description
DR996 Provinces, regions, etc., A-Z
DR997 Tiranë
DR998 Other cities, towns, etc., A-Z
DR1202-2285 Yugoslavia
DR1202-1218 General
DR1220-1224 Description and travel
DR1227-1231 Antiquities. Social life and customs. Ethnography
DR1232-1321 History
DR1232-1249 General
DR1250-1258 Military, naval, and political history. Foreign relations
DR1259-1321 By period
DR1259-1265 Early and medieval to 1500
DR1266-1272 1500-1800
DR1273-1280 1800-1918
DR1281-1321 1918-
DR1313-1313.8 Yugoslav War, 1991-1995
DR1350-2285 Local history and description
DR1352-1485 Slovenia
DR1502-1645 Croatia
DR1620-1630.5 Dalmatia
DR1633-1636.5 Slavonia
DR1652-1785 Bosnia and Hercegovina
DR1802-1928       Montenegro
DR1932-2125 Serbia
DR2075-2087.7   Kosovo
DR2090-2101.5 Vojvodina
DR2106-2124.5 Belgrade
DR2152-2285 Macedonia

Phân lớp DS

DS1-937 Lịch sử Châu Á
DS5.95-10   Description and travel
DS11 Antiquities
DS13-28 Ethnography
DS31-35.2 History
DS35.3-35.77 The Islamic World
DS36-39.2 Arab countries
DS36.9   Ethnography
DS37-39.2 History
DS41-66 Middle East. Southwestern Asia. Ancient Orient. Arab East. Near East
DS51-54.95 Local history and description
DS54-54.95 Cyprus
DS58-59 Ethnography
DS61-66 History
DS67-79.9 Iraq (Assyria, Babylonia, Mesopotamia)
DS69-70.5 Antiquities
DS70.8 Ethnography
DS70.82-79.9 History
DS80-90 Lebanon (Phenicia)
DS80.5-80.55 Ethnography
DS80.7-87.6 History
DS92-99 Syria
DS94.7-94.8 Ethnography
DS94.9-98.3 History
DS99 Provinces, regions, cities, etc.
DS101-151 Israel (Palestine). The Jews
DS109-109.94 Jerusalem
DS111-111.9 Antiquities
DS113.2-113.8 Ethnography. Tribes of Israel
DS114-128.2 History
DS133-151 Jews outside of Palestine
DS153-154.9 Jordan. Transjordan
DS153.5-153.55 Ethnography
DS153.7-154.55 History
DS155-156 Asia Minor
DS161-195.5 Armenia
DS173-195.5 History
DS201-248 Arabian Peninsula. Saudi Arabia
DS218-219 Ethnography
DS221-244.63 History
DS247-248 Local history and description
DS251-326 Iran (Persia)
DS260.7-262 Antiquities
DS268-269 Ethnography
DS270-318.85 History
DS324-326 Local history and description
DS327-329.4 Central Asia
DS331-349.9 Southern Asia. Indian Ocean Region
DS349.8-349.9   Islands of the Indian Ocean
DS350-375 Afghanistan
DS354.5-354.6 Ethnography
DS355-371.3 History
DS374-375 Local history and description
DS376-392.2 Pakistan
DS380 Ethnography
DS381-389.22 History
DS392-392.2 Local history and description
DS393-396.9 Bangladesh. East Pakistan
DS393.82-393.83 Ethnography
DS394.5-395.7 History
DS396.8-396.9 Local history and description
DS401-(486.8) India (Bharat)
DS430-432 Ethnography. Sects
DS433-481 History
DS483-(486.8) Local history and description
DS488-490 Sri Lanka
DS489.2-489.25 Ethnography
DS489.5-489.86 History
DS491-492.9 Bhutan
DS493-495.8 Nepal
DS498-498.8 Goa. Portuguese in India
DS501-518.9 East Asia. The Far East
DS518.15-518.9 Relation of individual countries to East Asia
DS520-560.72 Southeast Asia
DS524-526.7 History
DS527-530.9 Burma
DS531-560.72 French Indochina
DS541-553.7   History
DS554-554.98 Cambodia
DS555-555.98 Laos
DS556-559.93 Vietnam. Annam
DS557-559.9   Vietnamese Conflict
DS560-560.72 Democratic Republic (North Vietnam), 1945-
DS561-589 Thailand (Siam)
DS569-570 Ethnography
DS570.95-586 History
DS588-589 Local history and description
DS591-599 Malaysia. Malay Peninsula. Straits Settlements
DS595-595.2 Ethnography
DS595.8-597.215 History
DS597.22-599 Local history and description
DS597.33-597.34 Sabah. British North Borneo
DS597.36-597.39 Sarawak
DS600-605 Malay Archipelago
DS608-610.9 Singapore
DS611-649 Indonesia (Dutch East Indies)
DS631-632 Ethnography
DS633-644.46 History
DS646.1-646.15 Sumatra
DS646.17-646.29       Java
DS646.3-646.34 Borneo. Kalimantan, Indonesia
DS646.4-646.49 Celebes. Sulawesi
DS646.5-646.59 Timor
DS646.6-646.69 Moluccas. Maluku
DS650-650.99 Brunei
DS651-689 Philippines
DS665-666 Ethnography
DS667-686.62 History
DS688-689 Local history and description
DS701-799.9 China
DS730-731 Ethnography
DS733-779.32 History
DS781-796 Local history and description
DS781-784.2 Manchuria
DS785-786 Tibet
DS796.H7 Hong Kong
DS798 Outer Mongolia. Mongolian People's Republic
DS798.92-799.9 Taiwan
DS801-897 Japan
DS833-891.5 History
DS894.215-897 Local history and description
DS901-937 Korea
DS904.8-922.4642 History
DS918-921.8 War and intervention, 1950-1953
DS924-925 Local history and description
DS930-937 Democratic People's Republic, 1948

Phân lớp DT

DT1-3415 Lịch sử Châu Phi
DT7-12.25   Description and travel
DT15-16 Ethnography
DT17-39 History
DT43-154 Egypt
DT56.8-69.5   Antiquities
DT63-63.5   Pyramids
DT68-68.8 Religious antiquities
DT71-72 Ethnography
DT73 Local antiquities
DT74-107.87 History
DT115-154 Local history and description
DT139-153.5 Cairo
DT154.1-159.9 Sudan. Anglo-Egyptian Sudan
DT154.8 Antiquities
DT155-155.2 Ethnography
DT155.3-157.67 History
DT159.6-159.9 Local history and description
DT160-177 North Africa
DT167-176 History
DT168-169.5 Carthaginian period
DT179.2-179.9 Northwest Africa
DT181-346 Maghrib. Barbary States
DT211-239 Libya
DT223-223.2 Ethnography
DT223.3-236 History
DT238-239 Local history and description
DT241-269 Tunisia (Tunis)
DT253-253.2 Ethnography
DT253.4-264.49 History
DT268-269 Local history and description
DT271-299 Algeria
DT283-283.6 Ethnography
DT283.7-295.55 History
DT298-299 Local history and description
DT301-330 Morocco
DT313-313.6 Ethnography
DT313.7-325.92 History
DT328-329 Local history and description
DT330 Spanish Morocco
DT331-346 Sahara
DT348-363.3 Central-Sub Saharan Africa
DT365-469 Eastern Africa
DT365.5-365.78 History
DT367-367.8 Northeast Africa
DT371-390 Ethiopia (Abyssinia)
DT380-380.4 Ethnography
DT380.5-390 History
DT391-398 Eritrea
DT401-409     Somalia. Somaliland and adjacent territory
DT402.3-402.45   Ethnography
DT402.5-407.3 History
DT409 Local history and description
DT411-411.9 Djibouti. French Territory of the Afarsand Issas. French Somaliland
DT411.42-411.45 Ethnography
DT411.5-411.83 History
DT411.9 Local history and description
DT421-432.5 East Africa. British East Africa
DT433.2-433.29 Uganda
DT433.242-433.245 Ethnography
DT433.252-433.287 History
DT433.29 Local history and description
DT433.5-434 Kenya
DT433.542-433.545 Ethnography
DT433.552-433.584 History
DT436-449 Tanzania. Tanganyika. German East Africa
DT443-443.3 Ethnography
DT443.5-448.25 History
DT449.Z2 Zanzibar
DT450-450.49 Rwanda. Ruanda-Urundi
DT450.24-450.25 Ethnography
DT450.26-450.437 History
DT450.49 Local history and description
DT450.5-450.95 Burundi
DT450.64-450.65 Ethnography
DT450.66-450.855 History
DT450.95 Local history and description
DT468-469 Islands (East African coast)
DT469.M21-.M38 Madagascar
DT469.M39 Mascarene Islands
DT469.M4-.M495 Mautitius (Ile de France)
DT469.M4975 Mayotte
DT469.R3-.R5 Reunion
DT469.S4-.S49 Seychelles
DT470-671 West Africa. West Coast
DT477 Upper Guinea
DT479 Lower Guinea
DT491-516.9 British West Africa
DT507 Ashanti Empire
DT509-509.9 Gambia
DT509.42-509.45   Ethnography
DT509.5-509.83 History
DT509.9 Local history and description
DT509.97-512.9 Ghana (Gold Coast)
DT510.42-510.43 Ethnography
DT510.5-512.34 History
DT512.9 Local history and description
DT515-515.9 Nigeria
DT515.42-515.45 Ethnography
DT515.53-515.842         History
DT515.9 Local history and description
DT516-516.9 Sierra Leone
DT516.42-516.45 Ethnography
DT516.5-516.82 History
DT516.9 Local history and description
DT521-555.9 French West Africa. French Sahara. West Sahara. Sahel
DT541-541.9 Benin. Dahomey
DT541.42-541.45 Ethnography
DT541.5-541.845 History
DT541.9 Local history and description
DT543-543.9 Guinea
DT543.42-543.45 Ethnography
DT543.5-543.827 History
DT543.9 Local history and description
DT545-545.9 Côte d'Ivoire. Ivory Coast
DT545.42-545.45 Ethnography
DT545.52-545.83 History
DT545.9 Local history and description
DT546.1-546.49 French speaking Equatorial Africa
DT546.1-546.19 Gabon (Gaboon, Gabun)
DT546.142-546.145   Ethnography
DT546.15-546.183 History
DT546.19 Local history and description
DT546.2-546.29 Congo (Brazzaville). Middle Congo
DT546.242-546.245 Ethnography
DT546.25-546.283 History
DT546.29 Local history and description
DT546.3-546.39 Central African Republic. Central African Empire. Ubangi Shari
DT546.342-546.345 Ethnography
DT546.348-546.3852 History
DT546.39 Local history and description
DT546.4-546.49 Chad (Tchad)
DT546.442-546.445 Ethnography
DT546.449-546.483 History
DT546.49 Local history and description
DT547-547.9 Niger
DT547.42-547.45 Ethnography
DT547.5-547.83 History
DT547.9 Local history and description
DT548 West Sahara
DT549-549.9 Senegal
DT549.42-549.45 Ethnography
DT549.47-549.83 History
DT549.9 Local history and description
DT551-551.9 Mali. Mali Federation. Sudanese Republic. French Sudan
DT551.42-551.45 Ethnography
DT551.5-551.82 History
DT551.9 Local history and description
DT554-554.9 Mauritania
DT554.42-554.45         Ethnography
DT554.52-554.83 History
DT554.9 Local history and description
DT555-555.9 Burkina Faso. Upper Volta
DT555.42-555.45 Ethnography
DT555.517-555.837 History
DT555.9 Local history and description
DT561-581 Cameroon (Cameroun, Kamerun)
DT570-571 Ethnography
DT572-578.4 History
DT581 Local history and description
DT582-582.9 Togo. Togoland
DT582.42-582.45 Ethnography
DT582.5-582.82 History
DT582.9 Local history and description
DT591-615.9 Portuguese-speaking West Africa
DT613-613.9 Guinea-Bissau. Portuguese Guinea
DT613.42-613.45 Ethnography
DT613.5-613.83 History
DT613.9 Local history and description
DT615-615.9 Sao Tome and Principe
DT615.42-615.45 Ethnography
DT615.5-615.8 History
DT615.9 Local history and description
DT619-620.9 Spanish West Africa
DT620-620.9 Equatorial Guinea (Spanish Guinea)
DT620.42-620.45 Ethnography
DT620.46-620.83 History
DT620.9 Local history and description
DT621-637 Liberia
DT630-630.5 Ethnography
DT630.8-636.53 History
DT639 Congo (Kongo) River region
DT641-665 Zaire. Congo (Democratic Republic). Belgian Congo
DT649.5-650 Ethnography
DT650.2-663 History
DT665 Local history and description
DT669-671 Islands
DT671.C2 Cape Verde
DT1001-1190 Southern Africa
DT1054-1058 Ethnography
DT1062-1182 History
DT1190 Local history and description
DT1251-1465 Angola
DT1304-1308 Ethnography
DT1314-1436 History
DT1450-1465 Local history and description
DT1501-1685 Namibia. South West Africa
DT1554-1558 Ethnography
DT1564-1651 History
DT1670-1685 Local history and description
DT1701-2405   South Africa
DT1754-1770   Ethnography
DT1757   Apartheid
DT1758-1760 Blacks
DT1772-1974 History
DT1991-2054 Cape Province. Cape of Good Hope
DT2075-2145 Orange Free State. Oranje Vrystaat
DT2181-2278 KwaZulu Natal. Natal
DT2291-2378 Transvaal. South African Republic
DT2421-2525 Botswana. Bechuanaland
DT2454-2458 Ethnography
DT2464-2502 History
DT2541-2686 Lesotho. Basutoland
DT2592-2596 Ethnography
DT2604-2660 History
DT2680-2686 Local history and description
DT2701-2825 Swaziland
DT2744-2746 Ethnography
DT2754-2806 History
DT2820-2825 Local history and description
DT2831-2864 British Central Africa. Federation of Rhodesia and Nyasaland
DT2871-3025 Zimbabwe. Southern Rhodesia
DT2910-2913 Ethnography
DT2914-3000 History
DT3020-3025 Local history and description
DT3031-3145 Zambia. Northern Rhodesia
DT3054-3058 Ethnography
DT3064-3119 History
DT3140-3145 Local history and description
DT3161-3257 Malawi. Nyasaland
DT3189-3192 Ethnography
DT3194-3237 History
DT3252-3257 Local history and description
DT3291-3415 Mozambique
DT3324-3328 Ethnography
DT3330-3398 History
DT3410-3415 Local history and description

Phân lớp DU

DU1-950 Lịch sử Châu Đại Dương
DU28.11-68   History
DU80-398 Australia
DU108-117.2   History
DU120-125 Ethnography
DU125   Australian aborigines
DU145 Australian Capital Territory. Canberra
DU150-180 New South Wales
DU170-172 History
DU178-180 Local history and description
DU182-198 Tasmania. Van Diemen's Land
DU190-195.3 History
DU200-230 Victoria
DU220-222 History
DU228-230 Local history and description
DU250-280 Queensland
DU270-272 History
DU278-280 Local history and description
DU300-330 South Australia
DU320-322 History
DU328-330 Local history and description
DU350-380 Western Australia
DU370-372 History
DU378-380 Local history and description
DU390 Central Australia
DU391 Northern Australia
DU392-398 Northern Territory of Australia
DU400-430 New Zealand
DU419-422 History
DU422.5-424.5 Ethnography
DU422.8-424 Maoris
DU428-430 Local history and description
DU490 Melanesia (General)
DU500 Micronesia (General)
DU510 Polynesia (General)
DU520-950 Smaller island groups
DU620-629 Hawaiian Islands. Hawaii
DU739-747 New Guinea
DU810-819 Samoan Islands

Phân lớp DX

DX101-301 Lịch sử Người Digan