Biên dịch:Mạn ngâm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mạn ngâm - 漫吟
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

上溯鴻荒混沌初
鴻荒之後是誰歟
隆污世運當何極
厚薄人情漸不如
開闢以來天或老
紘埏之外地應除
若知古後無窮事
合補瀛寰不盡書

Thượng tố hồng hoang hỗn độn sơ
Hồng hoang chi hậu thị thùy dư
Long ô thế vận đương hà cực
Hậu bạc nhân tình tiệm bất như
Khai tịch dĩ lai thiên hoặc lão
Hành duyên chi ngoại địa ưng trừ
Nhược tri cổ hậu vô cùng sự
Hợp bổ doanh hoàn bất tận thư

Ngâm tràn
Ngược lại thuở bắt đầu là thời hồng hoang còn hỗn độn.
Sau thời hồng hoang là những ai đang sống đây?
Trong cuộc vần xoay của cuộc đời, cái xấu xa đang ở múc độ nào?
Nhân tình thế thái lúc đầy, lúc vơi dần dần chẳng như trước.
Từ khi mở ra thế giới đến nay, nếu trời đã già đi;
Và nếu ra được ngoài cõi mênh mông của đất mới có thể bỏ đất.
Nếu như hiểu được mọi việc đã qua và việc sau này,
Đem gom thêm cho thiên hạ thì không thể chép hết.

Ngược dòng cổ đại hồng hoang.
Sau thời hỗn độn thử bàn là ai?
Xấu xa chồng chất trên đời,
Nhân tình thế thái đầy vơi bất thường!
Trời già hết tuổi thái dương;
Ra ngoài cõi đất hãy nhường đất đi.
Trước, sau biết mọi việc thì:
Gom vào thiên hạ, ai ghi hết nào!

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.