Biên dịch:Mộ xuân tiểu thán

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mộ xuân tiểu thán - 暮春小嘆
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

十載奔波此一途,
歸來吾幸得為吾
小園罕過紅衣蝶,
遶樹多啼白項烏。
天日惟盲難再見,
丘溪有病即為愚。
縱然不作千觴飲,
已是江南丐上儒。

Thập tải bôn ba thử nhất đồ,
Quy lai ngô hạnh đắc vi ngô
Tiểu viên hãn quá hồng y điệp,
Nhiễu thụ đa đề bạch hạng ô.
Thiên nhật duy manh nan tái kiến,
Khâu khê hữu bệnh tức vi ngu.
Túng nhiên bất tác thiên trường ẩm,
Dĩ thị giang nam cái thượng nho.

Than thầm cuối xuân
Mười năm chạy vạy trên đường đời,
Trở về, ta may vẫn còn là ta.
Vườn nhỏ ít có bướm hồng bay qua.
Quạ khoang cổ kêu ríu rít trong vườn cây.
Bởi mắt mờ nên khó thấy ánh trời sáng.
Do bệnh tật nên nghỉ ở gò khe làm người ngu.
Ví như chẳng làm người uống nghìn đấu,
Thì cũng là nhà nho trên ăn mày ở Giang Nam.

Đường đời bươn trải đã mười năm.
May vẫn là ta, mỏi về nằm.
Vườn nhỏ, lại qua bướm hồng ít.
Quanh cây ríu rít quạ khoang âm.
Mắt mờ khó thấy ngày trời sáng.
Bệnh tật, làm ngu ở gò đầm.
Dẫu chẳng là người uống ngàn đấu,
Cũng trên hành khất ở Giang Nam[1].

   
Chú thích

  1. Tác giả muốn nhắc đến Đào Tiềm, nhà thơ đời Tấn ở Giang Nam, về ở ẩn chỉ uống rượu. Vì nghèo túng, đã có lần phải đưa thơ cho bạn để xin ăn. Tác giả còn nhắc đến tích: nhà Nguyên sau khi chiếm được Giang Nam đã chia người ở đây thành mười hạng; Nhà nho được liệt vào hàng thứ chín, chỉ trên ăn mày (nd).


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.