Biên dịch:Ngẫu thành

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ngẫu thành - 偶城
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

撓撓江山一細塵
何為鼎鼎百年身
名夷利跖枯骸盡
歉朔盈侏俸祿均
翼趾角牙原有分
夔蚿蛇目各相憐
細衰運會知何極
當是鴻荒太古人

Nhiễu nhiễu giang sơn nhất tế trần
Hà vi đỉnh đỉnh bách niên thân
Danh Di lợi Chích[1] khô hài tận
Khiếm Sóc doanh Thù[2] bổng lộc quân
Dực chỉ giác nha nguyên hữu phận
Quỳ[3] huyền[4] xà mục các tương lân
Tề suy vận hội tri hà cực
Đương thị hồng hoang thái cổ nhân

Tình cờ thành
Vây quanh sông núi là những hạt bụi nhỏ,
Làm gì với cái thân to lớn trong cõi trăm năm?
Danh vị hèn mọn, lợi lộc ăn trộm, hình hài khô héo cùng kiệt.
Sóc thiếu Thù thừa vì bổng lộc bình quân.
Răng, sừng, chân, cánh có nguồn gốc từ phận sự của chúng.
Quỳ, sâu, rắn, mỗi loài đều biết yêu thương nhau.
Suy nghĩ mãi, không biết đâu là cuối cùng của vận hội?
Vì bây giờ vẫn còn như là đang ở thời mông muội.

Như hạt bụi con giữa núi sông,
Lớn xác làm gì cả trăm năm?
Lợi trộm, danh hèn, thân khô héo,
Sóc thiếu Thù thừa: lộc bình quân.
Con vật cũng biết thương đồng loại.
Chân cánh chia quen việc mỗi phần.
Vận hội cuối cùng là đâu nhỉ?
Mông muội vẫn còn giống cổ nhân!

   
Chú thích

  1. Danh Di lợi Chích: điển tích rút từ thiên Biền mẫu trong Nam Hoa kinh của Trang Tử
  2. Khiếm Sóc doanh Thù: Đông Phương Sóc và Thù Nho cùng làm quan trong triều Hán Vũ Đế, và cùng được hưởng lương bổng bằng nhau. Một ngày nọ, Đông Phương Sóc tâu lên vua rằng: "Thù Nho mình cao ba thước, ăn lương một bì thóc và 240 đồng tiền. Sóc tôi mình cao chín thước, cũng ăn lương một bì thóc và 240 đồng tiền. Thù Nho hàn rồi chết no và Sóc này rồi chết đói mất"
  3. Quỳ: con quái vật trong truyền thuyết cổ chỉ có một chân.
  4. Huyền: một loài sâu.


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.