Biên dịch:Quá quận công Nguyễn Hữu Độ sinh từ hữu cảm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Quá quận công Nguyễn Hữu Độ sinh từ hữu cảm - 過郡公阮有度生祠有感
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyễn Hữu Độ làm quan thời Tự Đức, là người cộng tác chặt chẽ với Pháp hồi mới sang xâm lược Việt Nam.
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

樓臺此地何巍巍,
第一郡公之生祠。
公在四時集冠帶,
得豫者喜不豫悲。
公去冠帶不復集,
香火寂寂禾離離。
但見第二無名公,
朝夕攜杖來于斯。
塵間興廢等閒事,
不知九泉誰與歸。

Lâu đài thử địa hà nguy nguy,
Đệ nhất quận công chi sinh từ.
Công tại tứ thì tập quan đới,
Đắc dự giả hỉ bất dự bi.
Công khứ quan đới bất phục tập,
Hương hỏa tịch tịch hòa ly ly.
Đãn kiến đệ nhị vô danh công[1],
Triêu tịch huề trượng lai vu tư.
Trần gian hưng phế đẳng nhàn sự,
Bất tri cửu tuyền thùy dữ quy.

Qua sinh từ quận công Nguyễn Hữu Độ có cảm tưởng
Lâu đài của ai trên đất này mà to lớn như vậy?
- Đó là sinh từ của đệ nhất quận công.
Khi ông còn sống, bốn mùa tụ hội kẻ có chức tước,
Những người đến đây được an vui chứ không phải buồn sầu.
Ông mất, những người ấy chẳng trở lại.
Hương lửa lạnh lẽo, lúa mọc bời bời.
Chỉ thấy "ông không tên" thứ hai,
Sớm chiều chống gậy đến đây.
Tất cả mọi việc thịnh suy trên đời ông không biết nữa,
Dưới âm phủ bây giờ ông theo ai?

Lâu đài ai thế, lớn to thay!
- Sinh từ đệ nhất quận công đây.
Ông sống, bốn mùa quan khách đến,
Vui vẻ khen, hết tháng lại ngày.
Ông chết chẳng thấy ai trở lại,
Hương lạnh khói tàn, rậm cỏ cây.
Chỉ thấy ông "không lều" qua lại,
Sớm chiều chống gậy thoáng qua đây.
Trên trần suy thịnh không biết nữa,
Ở dưới âm phủ ông theo ai?

   
Chú thích

  1. Tục ngữ có câu: "Thứ nhất quận công thứ nhì không lều", "không lều" là những người nghèo đi xin ăn ở thời bấy giờ. Trong bài, tác giả đã đổi tiếng "không lều" làm "không tên" (vô danh): Đệ nhất quận công, đệ nhị vô danh công


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.