Biên dịch:Tự thuật (Nguyễn Khuyến, chữ Hán)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Tự thuật.
Tự thuật - 自述
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn

I[sửa]

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

綠野歸來四五期,
皤皤白髮復何為。
一貧貌瘦兼身瘦,
多病形癡亦影癡。
樽酒屢空黃菊笑,
栽書不就白鷗疑。
未知來世誰為我,
到此風流也是誰。

Lục dã quy lai tứ ngũ kỳ,
Bà bà bạch phát phục hà vi.
Nhất bần mạo sấu kiêm thân sấu,
Đa bệnh hình si diệc ảnh si.
Tôn tửu lũ không hoàng cúc tiếu,
Tài thư bất tựu bạch âu nghi.
Vị tri lai thế thùy vi ngã,
Đáo thử phong lưu dã thị thùy.

Tự thuật
Bốn năm lần hẹn trở về quê,
Tóc trắng phơ phơ còn làm được gì nữa!
Sống nghèo nên dáng đã gầy, mình cũng gầy.
Nhiều bệnh, hình dáng ngây, cái bóng cũng ngây.
Bình rượu luôn rỗng không; hoa cúc vàng cười nhạo.
Tra sách chẳng được, mắt lòa thường thấy bóng cò trắng nên sinh ngờ.
Chưa biết đời sau có ai như ta.
Phong lưu đến vậy cũng là ai?

Năm chờ bốn hẹn trở về đây,
Bạc phơ mái tóc với tháng ngày.
Sống nghèo, dáng xấu, hình cũng xấu;
Nhiều bệnh, hình ngây, bóng cũng ngây.
Bình rượu khô, cúc vàng giễu cợt;
Sách cũ tra, âu trắng nghi bay.
Chưa biết đời sau ai như tớ,
Phong lưu đến thế cũng ai đây?

II[sửa]

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

吾年五十輒懸車,
國五元更歲五除。
雨後扶筇看老菊,
病中伏枕聽兒書。
筮初不用再三瀆,
事十何須八九如。
醉到復吟吟復醉,
偷閒吾亦愛吾廬。

Ngô niên ngũ thập triếp huyền xa,
Quốc ngũ nguyên canh tuế ngũ trừ.
Vũ hậu phù cùng khan lão cúc,
Bệnh trung phục chẩm thính nhi thư.
Phệ sơ bất dụng tái tam độc,
Sự thập hà tu bát cửu như.
Tuý đáo phục ngâm ngâm phục túy,
Thâu nhàn ngô diệc ái ngô lư.

Năm mươi tuổi bỏ lên xe xuống ngựa về quê;
Năm lần sang năm mới là năm lần thay vua.
Sau mưa chống gậy ra thăm hoa cúc.
Lúc bệnh, nằm ấp gối mà nghe trẻ đọc sách.
Một lần xem quẻ không cần thay đi đổi lại mấy lần,
Mười việc, đợi gì tám, chín được như ý.
Uống đến say lại ngâm thơ; ngâm rồi lại say tiếp.
Càng nhàn ta càng yêu nhà của ta.

Năm mươi, xe ngựa bỏ về vừa;
Nước đã năm năm đổi năm vua.
Ôm gối bệnh nằm nghe trẻ đọc.
Chống gậy xem vườn cúc sau mưa.
Một quẻ không cần mấy lần sửa
Mười việc chắc gì chín đã ưa?
Say đến ngâm tràn, ngâm say nữa,
Nhà ta càng quý cảnh nhàn dư.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.