Biên dịch:Tam Điệp sơn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tam Điệp sơn - 三疊山
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Núi Tam Điệp: dãy núi ở giữa hai tỉnh Ninh BìnhThanh Hóa
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

清華山水帝王州,
書劍重來是故吾。
三疊峰頭初縱目,
九龍江外一回頭。
岩迷樹色千青落,
海入雲邊片白浮。
擬把予情訂泉石,
不知泉石信予不。

Thanh Hoa[1] sơn thủy đế vương châu,
Thư kiếm trùng lai thị cố ngô.
Tam Điệp phong đầu sơ túng mục,
Cửu Long giang ngoại nhất hồi đầu.
Nham mê thụ sắc thiên thanh lạc,
Hải nhập vân biên phiến bạch phù.
Nghĩ bả dư tình đính tuyền thạch,
Bất tri tuyền thạch tín dư phầu.

Nước non Thanh Hoa (Hóa) là đất đế vương.
Là nơi ta đã hai lần đến với việc thư kiếm.
Đầu núi Tam Điệp vừa phóng tầm mắt,
Một lần ngoảnh lại, ngoài kia là sông Cửu Long.
Núi lọt vào nghìn tầng cây xanh.
Biển chìm vào trong mây trắng nổi.
Định đem tình ta kết bạn với nước non,
Không biết núi non có giao kết với ta chăng?

Nước non Thanh Hoa (Hóa) đất đế vương,
Ta đã hai lần kiếm thư sang.
Tam điệp đầu non phóng tầm mắt.
Cửu Long ngoài cõi ngoảnh nhìn sang.
Cây biếc trăm tầng che nghìn núi,
Biển trắng một màu lẫn mây vương.
Những muốn bạn bầu cùng non nước,
Tình này cảnh ấy có nên thương?

   
Chú thích

  1. Tức Thanh Hóa, đời Minh Mạng do kỵ húy vợ vua là Hồ Thị Hoa nên đổi tên là Thanh Hóa


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.