Biên dịch:Thị tử Hoan

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thị tử Hoan - 示子懽
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Hoan: tức Nguyễn Hoan, con trưởng Nguyễn Khuyến
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

未有官時欲做官,
有官始覺做官難。
宦濤祇以輕心掉,
利局何能冷眼看。
浪注金銀囊已罄,
不知蝦賭席將殘。
吾兒自信聰明在,
曾否吾言揭座端。

Vị hữu quan thì dục tố quan,
Hữu quan thủy giác tố quan nan.
Hoạn đào chỉ dĩ khinh tâm trạo,
Lợi cục hà năng lãnh nhãn khan.
Lãng chú kim ngân nang dĩ khánh,
Bất tri hà đổ tịch tương tàn.
Ngô nhi tự tín thông minh tại,
Tằng phủ ngô ngôn yết tọa đoan.

Bảo con Hoan
Chưa có cơ hội làm quan mà muốn làm quan
Có làm quan mới biết làm quan là khó.
Làm quan chỉ khéo chèo chống che đậy cho cáo tâm địa thấp kém,
Tài gì nhìn cuộc tranh lợi bằng con mắt lạnh lùng,
Mặc sức hót bạc vàng đầy túi,
Như tôm tép tranh giành nhau, chẳng biết cùng sắp đến ngày tàn.
Con ta tự tin là đang thông minh,
Có nghiêm chỉnh nghe lời ta vạch rõ hay không?

Chưa làm quan, muốn làm quan;
Làm quan mới thấy khó khăn vô cùng!
Chống chèo đục khoét ra công,
Cuộc đua tranh lợi mắt trông lạnh lùng.
Bạc vàng đầy túi không cùng
Biết đâu địa vị sắp chung ngày tàn.
Con ta tự biết khôn ngoan,
Nghe chăng ta bảo thiệt hơn rõ ràng?

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.