Biên dịch:Thủy tiên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thủy tiên - 水仙
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

不知此子從何來,
冰玉天然乃爾裁。
座上置之一石海,
明朝忽見數花開。
并歸大賈將奚擇,
獨對衰翁殊可哀。
芳臭分明千載後,
隔墻桃李莫相猜!

Bất tri thử tử tòng hà lai,
Băng ngọc thiên nhiên nãi nhĩ tài.
Tọa thượng trí chi nhất thạch hải,
Minh triêu hốt kiến sổ hoa khai.
Tịnh quy đại cổ tương hề trạch,
Độc đối suy ông thù khả ai.
Phương xú phân minh thiên tải hậu,
Cách tường đào lý mạc tương sai!

Hoa thủy tiên
Không biết ngươi từ đâu đến đây?
Ngươi tự làm vẻ băng ngọc tự nhiên
Một bể đá đặt trên tòa cao
Sáng sớm bỗng thấy mấy bông hoa nở.
Bọn con buôn giầu có sắp về đem kén chọn
Nhưng chỉ có mình ông già đối diện (trước ngươi), thật đáng thương.
Thơm thối ngàn năm sau sẽ rõ ràng.
Đào lý bên kia tường chớ có ngờ vực.

Chẳng biết là ngươi tự đâu về,
Băng ngọc tự nhiên đẹp như mê!
Hôm trước mới bày trong bể đá,
Sáng sau đã nở mấy bông huê.
Mình ông già yếu riêng khen ngắm,
Một lũ con buôn kén chọn kìa!
Thơm thối nghìn năm sau rồi rõ.
Cách tường, đào lý chớ ngờ chê.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.