Biên dịch:Tiểu hàn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tiểu hàn - 小寒
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

雨燠寒暘不可期,
盈虛消息孰先知。
骨冰耳笛我疑我,
巷笠田簑誰問誰。
徬砌小梅開口笑,
定巢新燕隔簾窺。
昔人亦有如余者,
劇醉狂歌也未癡。

Vũ úc hàn dương bất khả kỳ,
Doanh hư tiêu tức thục tiên tri.
Cốt băng nhĩ địch ngã nghi ngã,
Hạng lạp điền thoa thùy vấn thùy.
Bạng thế tiểu mai khai khẩu tiếu,
Định sào tân yến cách liêm khuy.
Tích nhân diệc hữu như dư giả,
Kịch túy cuồng ca dã vị si.

Tiết tiểu hàn
Ấm lạnh, nắng mưa không thể hẹn trước,
Đầy vơi, tăng giảm cũng không có hẹn.
Xương lạnh, tai kêu ta lại ngờ ta.
Áo tơi ngoài đồng, nón lá ngoài cổng, ai hỏi ai
Tiểu mai cạnh rại mở miệng cười.
Cách rèm Yến nhòm ngó tìm chỗ làm tổ mới.
Cũng có người xưa như ta;
Say khướt hất cuồng đó nhưng chưa u mê.

Ấm lạnh nắng mưa chẳng hẹn ngày;
Đầy vơi tăng giảm khó biết thay.
Xương lạnh tai kêu tớ ngờ tớ;
Nón ngõ tơi đồng ai hỏi ai?
Yến mới cách rèm tìm lập tổ.
Tiểu mai cạnh rại mở miệng cười.
Có người xưa cũng như tớ vậy,
Say khướt hát cuồng giả ngây thôi.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.