Biên dịch:Văn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Văn - 蚊
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

我醉方求睡,
聚蚊呼我起。
舉扇驅復來,
刺刺入人耳。
我肉爾何甘,
我肌爾何嗜。
我枕爾何仇,
我衾爾何忌。
爾我不相干,
相厄胡乃爾。

Ngã túy phương cầu thụy,
Tụ văn hô ngã khởi.
Cử phiến khu phục lai,
Thích thích nhập nhân nhĩ.
Ngã nhục nhĩ hà cam,
Ngã cơ nhĩ hà thị.
Ngã chẩm nhĩ hà cừu,
Ngã khâm nhĩ hà kỵ.
Nhĩ ngã bất tương can,
Tương ách hồ nãi nhĩ.

Muỗi
Ta say, vừa tìm chỗ ngủ
Lũ muỗi gọi ta dậy
Khua quạt đuổi lại trở lại
Tiếng vo ve chối tai
Thịt ta ngươi cho là ngọt sao?
Da ta ngươi nghiện sao?
Ta ngủ trên gối, ngươi thù sao?
Ta đắp chăn, ngươi ghét sao?
Ta với ngươi chẳng có quan hệ gì
Tại sao ngươi gây tai họa cho ta?

Ta say vừa đi ngủ
Bọn bay đánh thức ta
Quạt xua lại trở lại
Vo ve mãi chối tai
Ngươi bảo thịt ta ngọt
Hay nghiện da ta bùi?
Ta đắp chăn ngươi ghét
Ta ngủ ngươi thù hoài.
Ta, ngươi chẳng quan hệ;
Làm khổ ta mãi thôi!

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.