Biên dịch:Xuân nhật thị tử Hoan

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xuân nhật thị tử Hoan - 春日示子懽
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Hoan: tức Nguyễn Hoan, con trưởng Nguyễn Khuyến
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

我已辭官爾做官,
做官能會做為難。
名居過滿憂淩節,
仕有人貧且抱關。
當日事隨當日應,
一分賜是一分寬。
行哉聊借春風贈,
當爾噓和釋躁丹。

Ngã dĩ từ quan nhĩ tố quan,
Tố quan năng hội tố vi nan.
Danh cư quá mãn ưu lăng tiết,
Sĩ hữu nhân bần thả bão quan.
Đương nhật sự tùy đương nhật ứng,
Nhất phần tứ thị nhất phần khoan.
Hành tai liêu tá xuân phong tặng,
Đương nhĩ hư hòa thích táo đan.

Ngày xuân bảo con Hoan
Ta đã từ quan, con lại làm quan.
Làm quan cho giỏi là việc khó:
Ở địa vị quá cao sang nên lo khí tiết bị địa vị lấn át.
Nên làm chức quan nhỏ cho lòng thảnh thơi
Ngày nào lo công việc ngày ấy.
Một chút gia ân, lại một chút khoan dung.
Hãy đi thôi, ta mượn gió xuân tặng con
Làm thuốc ôn hòa giải đi cái nóng.

Ta từ, con lại làm quan,
Làm quan mới thấy khó khăn vô cùng
Chức cao dễ lấn tâm công.
Nên làm chức nhỏ cho lòng thảnh thơi.
Việc công không được trễ lười.
Phần gia ân, lại phần lời khoan nhân.
Con đi ta mượn gió xuân;
Tặng con làm thuốc việc dân ôn hòa.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.