Cái quạt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa
Duyên này tác hợp tự ngàn xưa
Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa

   
Chú thích

Tài liệu nguồn[sửa]

Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008