Cái quạt (Lê Thánh Tông)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Cái quạt.
Cái quạt
của Lê Thánh Tông


Thác[1] ở trong tay tạo hoá quyền,
Một mình thờ chúa thuở hè thiên[2].
Lưng mềm yểu điệu mười lăm tuổi,
Má điểm yên chi[3] bảy tám khuyên.
Dặm liễu đã từng che mặt ngọc,
Đường hoa có thuở vẫy người tiên.
Tới thu lại thấy yêu đương nữa,
Mựa chớ đàn[4] chi thiếp bạc duyên.

   
Chú thích

  1. phó thác
  2. ngày hè
  3. phấn son
  4. bàn