Cám cảnh An Giang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cám cảnh An Giang
của Phan Văn Trị

Châu Đốc (thuộc tỉnh An Giang) bị thực dân Pháp đánh chiếm ngày 22 tháng 6 năm 1867. Hai ngày sau, Hà Tiên cũng bị họ chiếm mất. Có nghĩa toàn Nam Bộ đã lọt vào tay Pháp. Không lâu sau, tác giả có dịp đi đến Châu Đốc và làm ra bài thơ này.

Lênh đênh bèo nước biết là đâu,
Đậu bến An Giang thấy những rầu.
Bảy núi mây liền chim nhíp cánh,
Ba dòng nước chảy cá vinh râu.
Có rau nội quanh dân xanh mặt,
Không trái bần khô khỉ bạc đầu.
Xem hết cảnh tình rồi nghĩ ngợi,
Thú vui chỉ có một thuyền câu.