Thảo luận:Cám cảnh An Giang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Cám cảnh An Giang
Nguồn Phan Văn Trị: cuộc đời và tác phẩm. Sách do Nguyễn Khắc Thuần và Nguyễn Quảng Tuân biên soạn. Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1986, tr. 104.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài