Cây đa già

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cây đa già
của Nguyễn Trãi

Tìm được lâm tuyền chốn dưỡng thân.
Một phen xuân tởi một phen xuân.
Tuy đà chửa có tài lương đống,
Bóng cả nhờ còn rợp đến dân.