Cây cam đường

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cây cam đường
của Nguyễn Trãi

Thấy bóng cam đường nhớ Thiệu công.
Đất dư dời được, bạn cùng thông.
Bút thơ đã chép hương còn bén.
Ngẫm nghĩ nào ai chẳng động lòng.